Skilsmässa utifrån hadither (återberättelser) 

Profeten(S) har i återberättelser sagt att det inte finns något tillåtet som Gud älskar mer än äktenskap och inget tillåtet som Han avskyr mer än skilsmässa (Mustadrak al-Wasa’il, vol. 15, p. 280) Gud tillåter skilsmässa som en sista utväg efter att paret gjort allt för att undvika skilsmässa och det tillåts endast under särskilda omständigheter. […]

Kommer jag bli förlåten för att ha dyrkat Jesus förr?

Hej jag vill ställa en fråga, innan va jag kristen och dyrkade jesus sen konvertera jag till islam och jag läste lite om islam i nätet och har hittat vissa sidor som säger att det är en oförlåtligt synd att man aldrig blir förlåten, Och jag undrar är det sant? Kommer jag aldrig bli förlåten […]

Tillit till Gud inför äktenskap

Vad gör du inför det stundande valet vid giftermål? Försöker du läsa böcker, söka på Internet, leta på bloggar, fråga närstående och vänner osv. för att få en uppfattning om personen och ta reda på allmänna kunskaper om äktenskap och hur det är att vara gift? Eller söker du kanske upp en psykolog, kurator eller […]

Olika aspekter av uppfostran

Många föräldrar strävar efter att uppfostra sina barn på bästa sätt, men de finner det svårt att veta exakt hur de ska gå tillväga för att det skall resultera i en omfattande och värdefull uppfostran. Det finns väldigt många aspekter som uppfostran bör täcka in, och nedan följer några av dessa. Vägledning Ett barn bör […]

Familjerelationer

Ett bra familjeliv bygger på sunda relationer mellan familjemedlemmarna. Detta skapar en trygg miljö som tillåter att barnen utvecklas till starka individer. En förälder bör respektera sitt barn, vara omsorgsfull, tillgiven och vara en källa för trygghet. Ett viktigt faktum som föräldrar måste förstå är att de är nyckeln till dessa goda relationer. Om föräldrarna […]

Skilsmässa ur Koranens synvinkel

Islam tillåter skilsmässa under mycket särskilda omständigheter och skilsmässa ska undvikas i den mån det går, men det är tillåtet enligt sharia. Varje skilsmässa är unik och situationsbaserad men Koranen lyfter upp generella regler. ”Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har rört henne och inte heller […]

Äta i de felfrias(A) namn

Det finns flera praktiska sätt att öka kärleken i sitt hem, dels i relationen mellan paren och dels mellan alla familjemedlemmar. Ett av dessa sätten är att försöka minnas Profeten(S) och hans hushåll(A), Ahl al-Bait(A), under dagen. De felfria(A) är våra förebilder och kärleken till dem ger värme och kärlek till hemmet. Därav måste vårt […]