Nyckeln till ett lyckligt äktenskap

Det förekommer olika faktorer som påverkar lyckan inom ett äktenskap, men viktigast av allt är de moraliska och psykiska faktorerna. De flesta som har misslyckats i sitt äktenskap beskriver den grundläggande orsaken som de moraliska skiljaktigheterna. Naturligtvis ska man inför valet av sitt äktenskap ha rätta kriterier och vara mycket observant för att till att […]

Orekommenderade akter under det sexuella umgänget

Felaktiga handlingar under den sexuella akten kan enligt själva Profetens(S) hushåll(A), Ahl al-Bait(A), bland annat föra med sig deras ovänskap.[1] Därmed är det av vikt att känna igen vilka akter som sägs vara orekommenderade (makroh) under intimt umgänge. Nedan följer en lista på vilka dessa handlingar är:[2] Titta på kvinnans vulva under det intima umgänget, […]

Föräldrars påverkan

Varje förälder har en plikt att uppfostra sitt barn mot rätt väg. Uppfostran innebär både att lära och att vägleda. Utöver detta ingår det även att skapa nödvändiga förändringar i en person. Det är inte tillräckligt för föräldrar att bara förse barnet med fysiska behov, utan de måste även ge barnet medvetenhet och kunskap, hjälpa […]

Stress och ilskans effekter på barnen

Ett vanligt förekommande problem bland föräldrar i vårt rutinmässiga och hårt arbetande samhälle är stress. Stress är en riskfaktor till flera sjukdomstillstånd, såsom exempelvis migrän. Idag lider var femte kvinna och var tionde man enligt 1177 Vårdguiden (1) av migrän.  Stress ökar då båda föräldrarna arbetar och detta leder till flera negativa effekter som påverkar […]

Hur ska man lära känna sin framtida partner?

En viktig fråga som ofta tas upp angående äktenskap är frågan om första steget, det vill säga hur ska man hitta och börja lära känna en person i äktenskapssyfte för att det ska ske på rätt sätt och leda till rätt syfte. I de flesta fallen finns det två sätt att lära känna sin framtida […]

Barnets 3 stadier – Del 4

Det fjärde stadiet är perioden (15 år och uppåt) då eget livsuppehälle kan börja intjänas. Detta är även perioden då barnen borde börja överväga äktenskap och mycket betoning har gjorts på att flickor bör gifta sig tidigt. Den Heliga Profeten(S) sade att det är flickans rättighet över hennes far, att han påskyndar flytten till hennes makes hem. […]

Barnets tre stadier – Del 3

I tredje stadiet, då barnet är mellan 8 till 15 år, påbörjas den formella uppfostran. Detta är den mest väsentliga livsperioden för uppfostran som utgör en byggsten för framtiden. Islam rekommenderar att barnet i denna period först ska få grundläggande religiös utbildning, för att inte missledas av någon när det gäller tro eller handling. Imam Sadiq(A) […]

Gravidas själsliga och fysiska kost – del 9

Den nionde månaden kallas för födelsens månad. Under denna månad försvinner lanugohåret fullständigt, som hade täckt fostrets kropp. Huden får en mer vit och röd färg. Talgkörtlar bildas under hela huden. Fostret kan ibland hicka och ibland suga på fingret. Nionde månaden: Utöver en del handlingar som ska fortsätta utföras sedan sjunde månaden[1], rekommenderas följande […]

Gravidas själsliga och fysiska kost – del 8

Den åttonde månaden kallas för skönhetens månad. Fram till denna månad har fostrets olika kroppsdelar blivit kompletta för att under denna månad bli vackrare. Det sätter sig ett lager av fett under huden för att få bort rynkor. Lanugohåret som hade täckt fostrets hud börjar försvinna mer och mer. Fostret får ett finare utseende och […]

Gravidas själsliga och fysiska kost – del 7

Den sjunde månaden är nervernas månad. Under denna månad utvecklas nervsystemet i olika delar av kroppen och i takt med detta ökar harmonin av fostrets rörelser. Fostret kan således röra sig mer än innan och utföra de olika rörelserna utan något hinder. Sjunde månaden: Följande handlingar rekommenderas för den sjunde månaden av graviditeten: Ständigt utföra […]