Kvinnan i hadither

”När hon är en dotter, öppnar hon en av paradisets porter för sin far När hon är en fru, kompletterar hon sin makes religion. När hon är en mamma, vilar paradiset under hennes fötter. Om alla visste den sanna statusen av kvinnan i Islam skulle även män vilja vara kvinnor” ‎’Himlen vilar under din mors […]