Vad händer under domedagen?

Fråga: Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det […]

Hund hemma

Fråga: Hej!   Stämmer det att man inte kan be om man har hund hemma? Om ens marji inte tillåter kan man byta till en marji som tillåter?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör Gud för Hans otaliga välsignelser. Inom Islam finns det två […]

Accepteras fastan om man inte ber?

Fråga: Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan. Följet av Guds lagar däribland utförandet av […]

Lära sig be med hjälp av en annan person

Fråga: Det är så att jag kan inte be men jag tänkte be genom att kolla på en annan person som ber och göra och säga samma för att sedan lära mig själv. Får man göra på det sättet? Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam kära syster och månaden Ramadan karim All […]

Abort? är den tillåten? 2-dödsstraff? är den tillåten?

Fråga السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة jag har ett arbete om religioner och då fick bästa val, jag ska skriva om Shia Muslimer. då fick ja några frågor som jag kunde inte svara på: 1-abort? är den tillåten? 2-dödsstraff? är den tillåten, och varför och varför inte om detä är inte tillåten? va snälla och […]

Varför skall djuren slaktas på ett visst sätt?

Fråga: Inom Islam, finns det vissa regler och bestämmelser angående slakt av djur. Till exempel måste alla fyra vener i nacken skäras av och ordet Bismillah yttras, osv. Om dessa villkor inte uppfylls, är inte köttet av detta djur lämpligt att äta. Trots detta finns det många människor i världen som förbiser dessa regler och […]

Musik ur Islamisk synvinkel

Fråga: Varför har Islam förbjudit musik, och vad är syftet med att förbjuda det? Svar: Musik har blivit så vanligt att de flesta människor inte är redo att se på musiken i dess rätta perspektiv (om de dåliga och onda effekterna av musiken) och följer vildsint detta felaktiga sätt att tänka, dvs. att alla allmänna […]

Den skadliga effekten av fläsk på hälsa

Fråga: Vad är skadan i att äta fläsk som Islam har förbjudit, medan kristna konsumerar den med glädje? Svar: Den nuvarande tidsåldern har insett att fläsk har många otänkbart farliga effekter. Den som äter fläsk påverkas på ett ohälsosamt sätt. Den är även dålig ur en etisk synvinkel där den uppkommer med hormoner och även […]

Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)? Svar: Det är otillåtet (haram). ( Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shiraz, Ayatollah Makarem Shirazi) Det är tillåtet (djayez) att äta kräftdjur, musslor och lobster men det är bättre att undvika det ur den rekomenderad försiktighetsprincipen (ihtiat mustahab). […]

Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim? Svar: – Att fiskaren måste vara en muslim är inget krav för att en fisk blir tillåten (halal) eftersom det inte behövs att nämna Guds Namn då man fiskar fisken ut ur vattnet. Däremot en muslim måste se eller på […]