Mirakel av Imam Kadhim

Manteln från Al-Rashid till Ali son av Yaqtin En dag skickade Al-Rashid några klädesplagg till Ali son av Yaqtin för att hedra honom. Bland dessa fanns en yllemantel smyckad med guld, den var lik kungamantlar. Ali son av Yaqtin skickade klädesplaggen till Imam Musa(A) son av Imam Sadiq(A). Bland dessa skickade han även med manteln. […]

Några hadither

Musa Al-Sayqal rapporterade med anseende av Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi, må Gud vara barmhärtig över honom, som sa: Jag (d.v.s. Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi) var med Imam Sadiq(A). Imam Kadhim(A) kom in. Han var fortfarande en pojke. Imam Sadiq(A) sa till honom (Al-Mufaddal): “Indikera till de i ditt sällskap vars du litar på, […]

Diskussion om tvagning

Traditionen angående strykning på fötterna (mash Al-rijlayn) inom tvagning (wudhu’) var ett diskussionsämne bland våra kompanjoner – om det skulle göras från tån till vristen eller från vristen till tån. Ali son av Yaqtin skrev till Imam Kadhim(A): ”Våra kompanjoner är oense om strykningen på fötterna. Skulle du kunna skriva till mig med din handstil […]

Spridning av Islam

En gång passerade Imamen(A) gatan. Ljudet av sång och musik kom ut från ett hus. Ägaren av huset, som ansågs vara en av de högt uppsatta ämbetsmän, hade format en nöjesplats för sig själv och var upptagen med att viga???? Plötsligt kom en servitör ut från huset för att tömma soptunnan på hörnet. Av en […]