Hur länge ska vi vänta?

[23:99] [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], Det var en man som besöktes av dödens ängel. Ängeln talade om för mannen att det var dags för honom att lämna denna jord. Mannen […]

Är slaveritiden över?

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?… När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? […]

Ett lyckat kärleksäkteskap

Ett lyckat kärleksäktenskap uppstår inte av att endast älska motpartens starka sidor och positiva egenskaper. Det hade annars varit väldigt enkelt och således inget svårt att uppnå. För ett sådant kärleksäktenskap krävs att man accepterar motpartens svaga sidor innan dennes starka sidor. Det är just detta som egentligen kan kallas för kärlek. Detta är tyvärr […]

Med wilaya till sista bloddroppe

Kommande dagar är egentligen visdomsdagar för oss shia. Under dessa dagar påminns vi om den höga positionen och det höga värdet som en Imam ska ha i vårt liv. Denna gudomliga ställning bevisades och bekräftades med handling till oss shia, via världens kvinnors mästarinna(A). Hurså?… Ja, positionen av en felfri Imam, Guds ställföreträdare, är så […]