Category Archives: Ledarskap

Vad innebär Imam?

Här är debatten mycket lång när det gäller frågan om vad Imam innebär. Det har gjorts många tolkningar i detta område. Aloosi har i Roh ol-Bayan angett tretton tolkningar för ”Imam”. De flesta av ahl ol-sunnahs lärda mofasserin(tolkarna) har förvillat sig i tolkningen av Imam för att de inte har velat tolka med det innebörd […]

Imamats betydelse och innebörd

I alla frågor är den första och främsta egenskap som man observerar, innebörd och betydelse. Vad innebär Imamat? I frågan om Imamat har man angett många betydelser, förklaringar och tolkningar som vi här skall nämna några utav. Vanligtvis förekommer stor åtskillnad mellan ahl ol-sunnah och shia i uttolkningen av Imamat, och det föreligger i att […]

Islamisk ledarskap

Ingen rörelse kan bli framgångsrik utan ledarskap. Men vem eller vilka bör leda en rörelse som är islamisk till sin natur och när dess mål uteslutande är islamiska? Uppenbarligen bör ledarskapet först och främst uppfylla de allmänna villkoren vad det gäller uppgiften de har framför sig. Sedan måste ledarna vara djupt islamiska och fullständigt förtrogna […]

Ledarskap

Ett företag har en VD och en Vice VD, en regering har ministrar och respektive ersättare för sina positioner, ett fotbollslag har en kapten och en ersättare… Exemplen är många! Alla länder har i grundlagen en redogörelse för vilka åtgärder man vidtar vid en eventuell bortgång av en minister eller statsöverhuvud. Om dessa ledare inte […]