De speciella och moraliska kännetecknen av Imamen(A)

Imamen(A) var unik beträffande avhållsamhet för det världsliga, hängivenhet till Allah(SWT) och bön. När Mutawakkils tjänstemän attackerade hans hus, såg de honom stå i ett enkelt rum hängivet i bön. Han hade en stark kontakt med den heliga Koranen. Han läste högt ur Koranen för folk var gång han slutförde ett arbete. Han var känd […]

Imamens(A) kunskap

Imam Hadis(A) kunskap härstammar från Profeten skola vars kunskapsljus sken över Imamens(A) hjärta och gjorde honom kunnig inom skapelsens hemligheter. 1.En dag skrev Roms kejsare till en av Bani Abbas kalifer: ”vi har läst i Bibeln att det finns en sura (ett kapitel ur Koranen) där står det att den som läser den suran och […]

Arbetets värde

Traditionerna och uttalanderna från våra Imamer(A) deklarerar att varje person, oavsett hans rank eller position, måste anstränga sig och jobba för sitt uppehälle; ingen bör förlita sig på andras rikedomar och egendomar. Utöver detta så lär Imamerna(A) oss att ingen bör ha förväntningar från andra när det gäller att uppfylla sina behov. Till exempel återberättar […]

Vägledningens kapitel

Utan tvekan är en av de huvudkaraktärer hos en Imam hans eminenta position när det kommer till kunskap och visdom. En Imam måste var den visaste bland folket under hans tid; annars vore det inte logiskt för folket att förlita sig på en ledare när det finns bättre och mer intellektuella och kunniga personer bland […]

Mänsklighetens värdighet

Imam Hadi(A) sade: ”Känn dig inte säker från att skadas av någon som inte har någon värdighet för sig själv.”(1) Gud den Allsmäktige har välsignat mänskligheten med ära och värde, storhet och storsinthet. Som det nämns i den heliga Koranen: ”Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder.”(2) Och med denna karaktärsdrag har människan ansetts […]

De ofelbaras efterträdare

”Den som dör utan att känna till sin tids Imam, kommer att dö en ignorants död.”[1] Den mest elementära formen av att känna en Imam är den grundläggande identifieringen; att känna till honom, från vilken ätt han härstammar och vilka kännetecken en Imam har. Vissa som levde under Ahl al-Baits(A) livstid var angelägna om att […]