bismillah


 

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

”De som lyssnar till orden och då följer den bästa [väg som erbjuds där]. Det är dem som Gud vägleder och de som har förstånd” (den heliga Koranen 39:18)

Välkommen till en samlingssida som har upprättats med Guds hjälp och välsignelse för att presentera shiaislam.

Idag är namnet shia ett alltmer känt begrepp. Men vad betyder shia? Vad tror shia egentligen? Vad är skillnaden? Vilka är Ahl al-Bait(A)? Varför håller shia fast vid Profeten(S) hushåll? Hur ska en shia vara? Vad står shia för? Grunderna som Islam bygger på, olika islamiska lagar och principer, implementeringen av dessa, vad som gäller i olika frågor och situationer m.m.

Dessa frågor och många fler kan du få svar på här. På sidan hittar du artiklar kring olika ämnen, svar på många frågor som andra ställt, återberättelser och mycket mer. Har du fortfarande funderingar och inte hittat svar bland mängden av redan befintliga artiklar och frågor, är du välkommen att ställa din fråga du också.