Tag Archives: Koran

Alkohols biologiska påverkan

Idag konsumeras alkohol regelbundet av cirka två miljarder människor i världen [1]. Enligt World Health Organization (WHO), anses alkohol vara bland de tredje största riskfaktorerna till tidig dödlighet, nedsatt kroppsfunktion och hälsoskador ur ett globalt perspektiv [1]. Alkoholkonsumtion har orsakat 3,8% av all dödlighet (2,5 miljoner människor) och gett upphov till en sjukdomsbörda, DALY, som […]

Fosterutveckling i Koranen

  Människans resa – från embryo till foster – är ett av de mest kritiska skedena i hennes liv och avgörande för hennes tillblivelse. Utvecklingen som genomgås är komplex och modern vetenskap har först på senare tid kunnat avtäcka många av dess hårfina processer; något som Koranen med slående noggrannhet beskrivit redan för 1400 år […]

Varför äta halalslaktat kött?

Detta ämnesområde skulle kunna betraktas som en av de viktigaste frågorna som måste beröras och besvaras för att förstå innebörden av betydelsen med Halal. Med andra ord, är syftet att besvara följande fråga: varför måste muslimer äta Halal kött? Syftet med detta avsnitt är att beskriva de vetenskapliga skillnaderna som finns mellan Halal (nyttig och […]