Tag Archives: Äktenskap

Äta i de felfrias(A) namn

Det finns flera praktiska sätt att öka kärleken i sitt hem, dels i relationen mellan paren och dels mellan alla familjemedlemmar. Ett av dessa sätten är att försöka minnas Profeten(S) och hans hushåll(A), Ahl al-Bait(A), under dagen. De felfria(A) är våra förebilder och kärleken till dem ger värme och kärlek till hemmet. Därav måste vårt […]

Nyckeln till ett lyckligt äktenskap

Det förekommer olika faktorer som påverkar lyckan inom ett äktenskap, men viktigast av allt är de moraliska och psykiska faktorerna. De flesta som har misslyckats i sitt äktenskap beskriver den grundläggande orsaken som de moraliska skiljaktigheterna. Naturligtvis ska man inför valet av sitt äktenskap ha rätta kriterier och vara mycket observant för att till att […]

Orekommenderade akter under det sexuella umgänget

Felaktiga handlingar under den sexuella akten kan enligt själva Profetens(S) hushåll(A), Ahl al-Bait(A), bland annat föra med sig deras ovänskap.[1] Därmed är det av vikt att känna igen vilka akter som sägs vara orekommenderade (makroh) under intimt umgänge. Nedan följer en lista på vilka dessa handlingar är:[2] Titta på kvinnans vulva under det intima umgänget, […]

Äktenskap inom Islam – Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet Islam har man betonat vikten av kyskhet hos båda könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv, kommer närmare Gud och kommer en bra bit in på vägen mot perfektion (islah ul-Nafs). I boken ”Hijab, The Islamic Viel” som är skriven av Nahjul Balagha Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande […]

Äktenskap inom Islam – Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela  äktenskapsprocessen är högt respekterad och välsignad inom islam, återberättelser av Profeten Mohammad(S) och Koraniska verser betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas. I Koranen står det: “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland […]