Tag Archives: Imam

Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarna)

Fråga: Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarnaa)från Quraish är exakt de vi Shia muslimer säger att de är? Svar: Salam kära syskon, En bra fråga du ställer! Jo, det är nämligen så att Profeten(S) vid flera tillfällen refererade till att dessa 12 ledare och imamer är från hans ätt och söner till […]

Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan?

Fråga: Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan? Vem har rätt att få titeln imam och vad innebär den? I sunnitisk tro är imam ju en böneledare, t.ex om jag leder bönen då jag ber med mina väninnor så är jag imam – just då… Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam syster All […]

Brukar Imamerna(A) bli arga?

Fråga: Jag läste i en artikel att Imam Ridha(A) blev arg och ville straffa de som gjort fel trots att de inte begått ett brott. Är det inte lite hårt? Brukade Imam Ridha(A) ha lätt för att bli arg? Svar: I Guds NamnSalam, Det som menas är att Imamen(A) ogillade handlingen och visade sitt ogillande. […]