Category Archives: Tro (Aqa’ed)

Islams syn på personer med funktionsnedsättning

Fråga:hej! hur ser Islam på funktionsnedsättning? om man får veta att sitt barn har en funktionsnedsättning görs det något speciellt då? Svar:Handikapp som funktionshinder kan undersökas från olika vinklar. Oavsett orsak till funktionshindret, är det som är mest inflytelserikt i livet uppmärksamhet på deras förmågor. Samt att de försöker uppnå livets uppnåeliga mål och andra […]

Kommer jag bli förlåten för att ha dyrkat Jesus förr?

Hej jag vill ställa en fråga, innan va jag kristen och dyrkade jesus sen konvertera jag till islam och jag läste lite om islam i nätet och har hittat vissa sidor som säger att det är en oförlåtligt synd att man aldrig blir förlåten, Och jag undrar är det sant? Kommer jag aldrig bli förlåten […]

Onaniberoende

Fråga:   Hej Vad kan jag göra för mitt onaniberoende?   Svar:   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Först och främst behöver du vända dig till Gud och be om Hans hjälp och styrka från […]

Varför tolkas sharia olika av muslimer?

Fråga:  Varför tolkas sharia olika av muslimer?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Själva ordet ”shari’a” betyder ”väg” och begreppet används för att referera till religionens lagar allmänt sett. Även om […]

Islam under medeltiden

Fråga: Hur var islams samhällsstruktur under medeltiden? Ska göra en redovisning om det i skolan så skulle behöva ha svar så snabbt det bara går. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Om du med […]

Många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan. Är detta tillåtet?

Fråga: Ordet ’Abd’ kommer från ’Ibadah’ alltså dyrkan. Som vi säger i Shahada Wa Ashhadu anna Mohammadan ABDUHO wa Rasoluh! Alltså att vi vittnar att Mohammed (saw) är Allahs (swt) tjänare och budbärare. Men många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan. Är detta tillåtet? Får Abdul inte bara läggas framför […]

Profeten Mohammads(S) yngsta fru?

Fråga: Hejsan! Jag har länge undrat hur gammal Muhammeds yngsta fru har varit under tiden då dem ingick äktenskap men jag har inte lyckats hitta ett bra svar. Har sökt lite och funnit lite spekulationer om att hon var mellan 6 – 18 år, men det svaret ger mig inte så mycket. Undra då om […]

Varför följer de fyra rättskolorna inte sin grundlärare i Islam, Imam Sadiq(A)?

Fråga: Salam Aleyikom. Eftersom jag följde Abu Hanifa förr inom Fiqh så undrar jag hur det kommer sig att de som studerade under Imam al-Sadiq (A.S) så som Abu Hanifa, Maliki m.m. Hur kommer det sig att de inte lärde ut det Imam Sadiq (AS) lärde ut? Till exempel de som följer Hanafi skolan ber ju med händerna korsade, gick dom emot Imam Sadiqs (AS) lärande?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A). Det finns många inverkande faktorer i frågan och här följer några av dessa: Först och främst gällande flera av de personligheter […]

Tolkning av vers 9:5 i Koranen

Fråga: Hej! Jag har en liten fråga om islam. Jag läste på sidan http://islam.se/terrorism/misstolkade-koranverser  ”döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem” enligt sura 9:5. Detta uppfattas som våldsbejakande. Men sen står det om fortsättningen av denna sura: ”Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är […]

Vad händer under domedagen?

Fråga: Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det […]