Islam under medeltiden

Fråga:

Hur var islams samhällsstruktur under medeltiden? Ska göra en redovisning om det i skolan så skulle behöva ha svar så snabbt det bara går.

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Om du med ”Islams samhällsstruktur under medeltiden” menar den islamiska nationen hade det i helhet så behöver flera olika aspekter belysas för att ge en helhetsbild.

Ur vetenskaplig aspekt var den Islamiska nationen i full blom under samtida Europas mörka medeltid. Många framstående och högst betydelsefulla vetenskapsmän som är pionjärer och grundare för många än bestående teorier, och som fastställde många vetenskapliga principer som utgör en grund för den moderna vetenskapen, och som gjorde viktiga upptäckter inom olika vetenskapsfält från biologi, anatomi och medicinlära till astronomi, matematik, fysik och filosofi samt även teologi, var högst troende muslimer – många av de lärda teologer – som levde under denna tid. Några av de mest kända som kan nämnas är Avecinna, Razi, Khwarazmi, Gebber m.fl. varav en del nämns i följande dokumentär under vetenskapsdelen https://www.youtube.com/watch?v=6HoxkvBaGYc

Den Islamiska läran och de muslimska lärda vetenskapsmännen från denna tid och arbetet och utvecklingen de åstadkom under denna tid, blev grunden som Europas renässans och väg ur medeltiden ställde sig på och reste sig ur.

Detta är en omfattande fråga och här har vi endast möjlighet att ge denna kortfattade svar. Dock föreslår vi att du söker vidare via namnen på de vetenskapsmän – inom alla möjliga vetenskapsfält från matematik och medicin till filosofi, litteratur och konst – som levde under denna tid. Det har även på senare år författats en del artiklar och böcker i väst just om detta ämne utav forskare som försökt belysa hur Europas renässans kom till.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att ständigt söka nyttig kunskap och ta lärdom inshaAllah (om Gud så vill).

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner