Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (30:21)

Äktenskap är ett kärleksfullt avtal inför Gud mellan en man och en kvinna vars grundläggande syfte är att säkerställa båda parters såväl som eventuella barns rättigheter och skyldigheter. Äktenskap finns i olika former. En av dessa är tidsbegränsat äktenskap, även kallat för mut’a eller sigha

Det är en äktenskapsform som det råder mycket okunskap om, både bland muslimer såväl som icke-muslimer. Okunskapen har lett till ett missbruk och saker har rättfärdigats i Islams namn fastän de är förbjudna. Konsekvensen har blivit att tidsbegränsat äktenskap har blivit föremål för mycket debatt och granskning genom åren, både i muslimska länder såväl som europeiska.

Nedan följer frågor som behandlar ämnet.