Vilka kriterier finns det för tidsbegränsat äktenskap?

Kriterierna för att ingå i tidsbegränsat äktenskap är snarlika de för permanent giftermål. Bland dessa villkor är att båda parter måste vara förståndiga och mogna, dvs. nått en ålder där de kan avgöra vad som är bra och dåligt för dem. Båda måste ha ingått i äktenskapet av egen fri vilja. 

Om kvinnan är oskuld behövs dessutom hennes förmyndares tillåtelse. Syftet är att säkerställa att kvinnan inte utnyttjas, så mannen känner ett ansvar inför hennes familj och tar det på allvar att omhänderta henne. 

Även om en oskuld kan ingå i tidsbegränsat äktenskap om hennes förmyndare tillåter det är det starkt ogillat, makrooh mo’akkad (gränsen innan haram, förbjudet), om det involverar sex.