Tag Archives: Amning

Näring och Hygien

En av moderns viktiga plikter är att ge föda till sitt barn. Många faktorer såsom hälsa, intelligens o.s.v.  kan grunda sig i denna kost. Barns kost skiljer sig ifrån vuxna. Det finns olika rekommendationer för barn i olika stadier i livet och det är därför av stor vikt att en moder har detta i åtanke när hon väljer […]