Vad har människan för identitet?

– Vem är jag? Vart kommer jag ifrån?

Frågan ”vem är jag?” är en fråga som har funderats kring i århundraden. Den fördjupar sig i frågor om identitet och självmedvetenhet. Du har antagligen, precis som alla andra människor, ställt denna fråga till dig själv vid ett och annat tillfälle under livets gång. Frågan är en universal fråga som alla människor medvetet eller omedvetet, aktivt eller inaktivt, konfronteras med någon gång under sina liv. En existentiell fråga som ligger till grund för mångt och mycket i jakten på att identifiera sig själv. Så vem är du?

Svaret på denna fråga är mycket subjektivt och kan variera beroende på ens personliga övertygelse, erfarenheter och perspektiv. Vissa kanske hittar sin självkänsla i sina roller och relationer, medan andra kanske söker det i sina övertygelser, värderingar eller personliga erfarenheter.

Islam säger att människan är en varelse med flera aspekter och människans verklighet är hennes själ. Människan har en materiell kropp som fungerar som en farkost för själen i denna värld och med hjälp av vilken människan kan manövrera och klara sig i denna värld. Människans essens är dock hennes själ och medan kroppen förmultnar och förgås med döden kommer själen leva vidare för evigt.Islam säger även att människan, liksom världen, är i ständig utveckling och på väg mot fullkomlighet. Livet är en gåva och världen är fylld av godhet och hopp som i själva verket utgör en grogrund för människans uppfyllande av sin potential och mänsklighetens tillväxt och mognad.

– Vad är människans mål?

Målet för människor kan variera. För många handlar det om att finna lycka och uppfyllande i livet, uppnå personliga mål och skapa meningsfulla relationer för att växa som individer. Islam lär oss att se på livet som ett test där vi ska bevisa, framför allt för oss själva, att vi är värdiga ett lyckligt och evigt liv i det nästkommande livet. I denna värld ska människan således fostras och växa för att nå Gud, vilket är målet med hela skapelsen. Sättet att nå Gud är att efterlikna Honom och återspegla Hans attribut så att vi, genom det, leds till fullkomlighet och lycka.

Genom att exempelvis vara god och rättvis mot andra, att hjälpa behövande och att ständigt sträva efter att förbättra sin karaktär kan man uppnå en djupare förståelse av Gud och på så vis få en närmare relation till Honom. Islam menar på att om alla personliga mål och allt uppfyllande i livet sker med medvetenhet om Guds närvaro så kommer det att bana väg för en ökad närhet till Gud, vilket också leder till den eviga lyckan för människan.

– Vad behöver man för att nå trygghet i sin identitet?

Alla människor önskar finna trygghet i sig själva och i sin identitet. Men vad behöver du som person för att kunna nå den tryggheten?

Att uppnå trygghet är en personlig process som kan variera från individ till individ. Det finns flera faktorer som kan bidra till att nå en känsla av trygghet. Men allt börjar med att ställa sig själv frågan ”vem är jag?”.Förståelse för vem du är, dina värderingar, intressen, styrkor och svagheter är grundläggande för att bygga en stark identitet. Självreflektion och självinsikt är nyckelelement för att bygga en stark identitet, och ju mer självkännedom du har, desto lättare blir det att känna trygghet i dig själv. Därefter är det viktigt för människan att acceptera sig själv i sin helhet – både de positiva och negativa aspekterna. En rättvis och balanserad självbild är essentiell, eftersom en överdriven självbild kan leda till arrogans medan en negativ självbild kan leda till brist på självförtroende. Att ha en realistisk självbild är avgörande för att uppnå trygghet.Att sätta tydliga mål och syften i livet är en annan viktig aspekt. Målen ger riktning och mening åt din identitet och kan stärka din självbild. När du vet vad du strävar efter blir det enklare att uppnå trygghet och självförtroende.När du har uppnått trygghet i din identitet blir det lättare att hitta din plats i samhället. Genom att förstå dig själv och acceptera dig själv kan du vara en mer autentisk och positiv del av samhället och därmed främja trygghet för både dig själv och andra.