Varför är fasta bra?

Fasta eller Ṣawm (arabiska: صوم) är en av de viktigaste obligatoriska handlingarna inom Islam.

Muslimer måste avstå från ett antal aktiviteter, inklusive mat och dryck från gryning till skymning för att lyda Guds befallning. Fastan är en av trons tio grenar. Fastan är inte begränsad till Islam, utan har varit obligatorisk även inom andra religioner. Fastan är ett sätt att söka närhet till Gud, och det ökar ens fromhet. Det renar själen, kroppen och stärker självkontrollen samtidigt som sympatin för de som har det sämre ställt ökar. Dessutom ingjuter den en känsla av samhörighet med behövande och hungriga.

Fastan har flera och mångsidiga effekter. Dels har den stora hälsofördelar för kroppen, men även andliga, mentala och moraliska fördelar.

Hälsofördelar

Det finns flertalet forskningar som påvisar fördelarna fastan har på kroppen.

 • Sänker blodtrycket – Fastan kan bidra till att normalisera blodtrycket, vilket i sin tur leder till förbättrad hjärthälsa och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Ökar hjärnans funktion – Fasta har också visat sig ha många fördelar för vår hjärna, såsom högre nivåer av nervtillväxtfaktor (NGF). Detta protein hjälper till att reglera nervcellers tillväxt, underhåll, spridning och överlevnad. NGF är avgörande för nervcellers tillväxt och normala funktion i både det perifera och det centrala Fastan ökar också uttrycket av hjärnhärledd neurotrofisk faktor (BDNF), ett protein som stöder överlevnaden av befintliga hjärnceller och uppmuntrar tillväxten av nya. Låga nivåer av BDNF har tillskrivits en ökad risk för Alzheimers sjukdom.
  Det finns även studier där man jämfört prestationsnivån hos fastande människor, före månaden Ramadan, efter två veckor, samt i slutet av månaden. Den studien visade att plasmanivåerna av serotonin, BDNF och NGF ökade signifikant under fastemånaden Ramadan.
 • Förbättrar kroppssammansättningen – Fasta har varit känt för att förbättra kroppssammansättningen. Detta innebär att det minskar andelen kroppsfett samtidigt som det ökar muskelmassan och förbättrar den allmänna hälsan.
 • Minskar risken för cancer – Cancerceller kan inte bearbeta ketoner som produceras av levern från fett och fettsyror när de är i ett fastande tillstånd. Fastan hjälper därmed till att svälta cancerceller och gör dem mer mottagliga för kroppens immunförsvar.
  Forskare vid flera olika universitet i San Diego anser att 13 timmars fasta om dagen minskar återfall i bröstcancer och dödsfall i sjukdomen. Men, säger de, randomiserade försök ”behövs för att på ett adekvat sätt testa om en förlängning av det nattliga fasteintervallet kan minska risken för kronisk sjukdom.”
  Forskare vid två andra Kalifornien-universitet drog separat slutsatserna att kalorireduktion och fasta kan bidra till att minska risken för cancer och förbättra behandlingens effektivitet för att attackera cancerceller. En studie från University of Southern California från 2016 tyder på att fasta kan göra cancerceller mer känsliga för kemoterapi och kan skydda normala celler och främja stamcellsproduktionen.
 • Stimulerar autofagi – Fasta stimulerar autofagi, vilket är en process genom vilka celler och vävnader återvinner skadade komponenter. Det är det som gör att dina celler kan förnya sig och överleva utan att svälta. Autofagi främjar en ökad livslängd och hjälper till att förebygga åldrande tillstånd som t.ex. cancer, hjärtsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers.
 • Normaliserar Ghrelin-nivåerna – Fasta normaliserar ghrelin-nivåerna, ett hormon som ansvarar för hunger och som är kroppens svar på fast. Detta är viktigt eftersom att fastan, till skillnad från många andra dieter, hjälper dig att gå ner i vikt utan att du samtidigt behöver känna dig överdrivet hungrig. Ovan har kroppsliga hälsofördelar nämnts men fastan har också själsliga hälsofördelar, t.ex:
 • Minskade stressnivåer
 • Motverkar depression 
 • Förbättrar sömnkvaliteten 
 • Förbättrar fokus 

Det finns flertalet studier om hälsofördelarna med att fasta, för den som är intresserad finns det mer att fördjupa sig i.

Andlig och medmänsklig effekt

I tillägg till de kroppsliga effekterna som fastan har, så har den även en andlig och sentimental aspekt vilket är minst lika viktigt att belysa och känna till.

Andlig påverkan – Den förbättrade hälsan bidrar till att kroppen och själen är i balans, vilket i sin tur ger en ökad den andlig påverkan. Fastan må vara känd som avhållsamhet från mat och andra lustar, men med fastan följer också avhållsamhet från allt som är och kan vara skadligt och av ondo för människan och för mänskligheten.

Under fastan, i och med ett förbättrat fokus, blir det enklare att följa ens egna beteende och därmed även sin utveckling mot en förbättrad personlighet. I det ingår t.ex. att undvika lögner, hjälpa de behövande och att ta hänsyn till andra. Men utöver det får man även en större möjlighet att rannsaka sig själv, bearbeta bort dåliga vanor och istället införa nya goda.

Koranen, hadither och lärda har nämnt olika anledningar till att fasta. När Koranen nämner fastan, tar den upp fromhet som ett av dess skäl: ”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” (Koranen 2:183)

En av fastans viktigaste aspekter är att förbättra människans ikhlas (uppriktighet) och viljestyrka; vilket i sin tur hjälper människan att bättre dyrka sin Gud.

Fastan skall få människor att känna igen hunger och törst för att de enklare skall minnas Domedagen och för att förbereda sig för nästa eviga liv. Sådana svårigheter hjälper människan att undvika arrogans. Det förbereder en också för att utöva de obligatoriska religiösa handlingarna som t.ex. khums och zakat.

I en hadith från Gud, berättad av profeten Mohammad(S), uttrycks resultatet av fastan som: visdom och sann kunskap om Gud som gör människor andligt lugna och fridfulla i livets svårigheter.

Fastan enar människor, gör dem samarbetsvilliga och hängivna, vilket i sin tur leder till att förbättra de fattigas tillstånd. Fastan ger dessutom en högre disciplin, mer belåtenhet samt tålamod inför synder och svårigheter i livet, både bland individer och i samhället. T.ex. har man sett att sociala missförhållanden kraftigt minskar under månaden Ramadan. Genom tålamod och tolerans förbereder fastan människor på att vara mer engagerade i att uppnå sina mål.

Medmänsklig påverkan – När de kroppsliga behoven tyglas, förstärks de mentala. Det leder till att man enklare kan sympatisera med andra. I fastan får man känna på hunger och törst vilket leder till ödmjukhet och en ökad förståelse för sina medmänniskor som har det sämre ställt. Man lär sig att uppskatta det man har, de små vardagsvälsignelserna ökar i den fastandes syn och blir inte längre tagna för givet.

Det som är viktigt med att förstå och särskilja mellan fasta och fastande människor är att effekterna som fastans fördelar har kan fås till den nivå den fastande personen är mottaglig för dem. Om man enbart fastar från mat, då nås man enbart utav hälsofördelar. Önskar man däremot mer så nås man även av andra aspekter. Gällande fasta från mat behöver man också vara vaksam på vad det innebär. För att kunna ta del av hälsofördelarna, så räcker det inte med att man enbart fastar på dagen, och sedan äter oavbrutet på kvällen. För att hälsoeffekterna ska ha sin effekt så krävs det att man äter balanserat och med måtta.

Sammanfattningsvis kan man säga att fastan i sig är positiv för människan, men baserat på hur människan väljer att praktisera den, får den olika effekter. Fastan erbjuder många aspekter och dimensioner, ju mer man dyker in i den desto fler fördelar stöter man på.