Category Archives: Fasta

Accepteras fastan om man inte ber?

Fråga: Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan. Följet av Guds lagar däribland utförandet av […]

Vad kan bryta fastan?

Fråga: Vad kan bryta fastan? Svar: Nio ting bryter fastan; 1. dricka och äta, 2. sex, 3. onani, 4. hitta på en lögn om Gud, Profeten(S) och hans(S) ättlingar(A), 5. få in en stor mängd damm i ens strupe, 6. doppa hela sitt huvud ned i vatten, 7. vara kvar i Hadath al-akbar ända till […]

Måste man uttrycka sin niyyah (avsikt) innan man fastar?

Fråga: Måste man uttrycka sin niyyah (avsikt) innan man fastar? Svar: Man behöver inte uttrycka sin avsikt i sitt hjärta eller t.ex. säga att jag fastar imorgon. Det räcker att man har viljan att fasta och avstå från att göra det som bryter fastan från morgonbönen till kvällbönen. För att förstärka sin fasta skall man […]

Måste en kafir som blir muslim ta igen de åren som denne inte har fastat på?

Fråga: Måste en kafir som blir muslim ta igen de åren som denne inte har fastat på? Svar: Om en kafir blir muslim, är det inte obligatorisk för denne att göra det, men om en muslim blir kafir och sedan därefter vänder sig tillbacka och blir muslim igen, måste ta igen de dagarna denne skulle […]

Måste man fasta om man är sjuk?

Fråga: Måste man fasta om man är sjuk? Svar: Om man tror att fastan kommer att vara skadlig för en och därmed har rädsla över det, så länge andra också tycker att fasta kan vara skadligt för denne, skall man inte fasta. Om man då fastar är fastan inte ogiltig endast om fastan görs med […]

Läkaren har sagt att det är bättre om jag…

Fråga: Läkaren har sagt att det är bättre om jag inte fastar, men jag känner att jag kan fasta utan några problem. Vad skall jag göra? Svar: Den som vet att fasta inte är skadig för denne, även om läkaren säger att fastan kan vara skadlig, kan fasta. Medan den som tror att fastan kan […]

Första dagen av månaden Ramadan

Fråga: Om islamisk statsman fastslog att det är första dagen av månaden Ramadan, men det gjorde inte min marja’ taqlid (rättslärd som man efterföljer). Vad gäller? Svar: Om islamisk statsman fastställer att det är första dagen av månaden Ramadan så skall även den som inte imiterar denne följa dess sägelse. Men den som vet att […]

Är det obligatoriskt (wajib) för en kvinna som ammar att fasta?

Fråga: Är det obligatoriskt (wajib) för en kvinna som ammar att fasta? Svar: En kvinna som ammar och som har för lite mjölk i bröstet, behöver inte fasta om det påverkar barnets hälsa eller sin egen hälsa. Däremot skall hon ta igen de dagar som hon inte har kunnat fasta under samt betala för varje […]

Jag är gravid och undrar om jag måste fasta under månaden Ramadan?

Fråga: Jag är gravid och undrar om jag måste fasta under månaden Ramadan? Svar: En gravid kvinna i sina sista graviditetsmånader behöver inte fasta om fastan påverkar henne eller graviditeten negativt. Däremot skall hon ta igen de dagar som hon inte har kunnat fasta på, samt om hon inte har fastat för att det påverkar […]