Första dagen av månaden Ramadan

Fråga:
Om islamisk statsman fastslog att det är första dagen av månaden Ramadan, men det gjorde inte min marja’ taqlid (rättslärd som man efterföljer). Vad gäller?

Svar:
Om islamisk statsman fastställer att det är första dagen av månaden Ramadan så skall även den som inte imiterar denne följa dess sägelse. Men den som vet att islamisk statsman har gjort fel skall inte följa det. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi)

Denna fråga har inte med ens imitation (taqlid) att göra utan man måste bli säker. Man skall följa vad som det bevisas för en själv. (Seyyed Sistani, Ayatollah Makarem Shirazi)

Man skall följa sin marja’ taqlid (rättslärd som man efterföljer). (Seyyed Fadhlallah)