Är det obligatoriskt (wajib) för en kvinna som ammar att fasta?

Fråga:
Är det obligatoriskt (wajib) för en kvinna som ammar att fasta?

Svar:
En kvinna som ammar och som har för lite mjölk i bröstet, behöver inte fasta om det påverkar barnets hälsa eller sin egen hälsa. Däremot skall hon ta igen de dagar som hon inte har kunnat fasta under samt betala för varje dag en madd (750 gram ris eller mjöl). Om det finns någon annan som kan amma barnet utan att ta betalt skall man då fasta själv. (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani, Seyyed Fadhlallah, Seyyed S. Shirazi)

En kvinna som ammar behöver inte fasta om hennes fasta påverkar barnets hälsa eller sin egen hälsa. Däremot skall hon ta igen de dagarna som hon inte har kunnat fasta under, samt om hon inte har fastat för att det påverkar barnets hälsa skall hon även betala för varje sådan dag en madd (750 gram ris eller mjöl). (Ayatollah Makarem Shirazi)