Jag är gravid och undrar om jag måste fasta under månaden Ramadan?

Fråga:
Jag är gravid och undrar om jag måste fasta under månaden Ramadan?

Svar:
En gravid kvinna i sina sista graviditetsmånader behöver inte fasta om fastan påverkar henne eller graviditeten negativt. Däremot skall hon ta igen de dagar som hon inte har kunnat fasta på, samt om hon inte har fastat för att det påverkar barnets hälsa skall hon även betala för varje sådan dag en madd (750 gram ris eller mjöl). (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi)

En gravid kvinna i sina sista graviditetsmånader behöver inte fasta om fastan påverkar henne eller graviditeten negativt. Det räcker med att kvinna blir rädd för att det skall skada henne eller graviditeten. Däremot skall hon ta igen de dagar som hon inte har kunnat fasta på. (Seyyed Fadhlallah)