Avlägga ett heligt löfte (nazr) om att fasta

Fråga:
Kan den som har obligatorisk (wajib) fasta att ta igen, avlägga ett heligt löfte (nazr) om att fasta och uppfylla detta, innan den obligatoriska (wajibat) fastan är avklarade?

Svar:
Nej, det är inte giltigt. [Imam khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi]