Tag Archives: Gud

Varför ska vi dyrka Gud? Vad är filosofin bakom Bönen, Fastan och Hajj?

Fråga: Varför skall vi dyrka Gud, då Han inte är beroende av vår dyrkan? Han är oberoende och alla är beroende av Honom. Om Gud behövde vår dyrkan, så skulle detta inte stämma överens med Hans gudomlighet och Gudom. Svar: Svaret på denna fråga kan besvaras på två sätt: ett kortfattat och det andra i […]

Varför utsätter Gud människorna för tester?

Fråga: Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: ”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste…” (Den heliga Koranen 67:2) Fråga: Prövningar krävs av en som inte är medveten om något och en som inte är medveten om […]

Vad är fördelen med att yttra Guds namn innan man utför något?

Fråga: Det sägs att man inför varje arbete bör yttra ordet ”Bismillah”, vad är syftet med detta? Svar: Med avseende på människans rena handlingar, och med tanke på effekten av att ha uppmärksamheten riktad mot Allah(SWT), blir det uppenbart att det inför varje arbete då Guds namn yttras gör människan uppmärksam på att utföra arbetet […]

Varför kommer de falska gudarna att slängas i elden?

Fråga: I surah al-Anbiya’, vers 98, sägs det följande angående de gudar som polyteisterna dyrkade: ”[En röst skall säga:] Ni och allt det ni tillbad i Guds ställe skall bli bränsle för helvetets [eld]; dit drivs ni nu [som boskapen] till vattningsstället.” (Den heliga Koranen 21:98) Baserat på denna vers kommer de falska gudarna att brinna […]

Är det tillåtet att falla ned inför någon eller något annat än Gud?

Fråga: Gud, den Allsmäktige, fastslår i Surah Yusuf, vers 100: ”Och han anvisade föräldrarna hedersplatsen [vid sin sida]; och de föll alla ned på sina ansikten [för att betyga honom sin vördnad]. Och [Josef] sade: Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet …” (Den […]

Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”?

Fråga: Hej! Har ni någonsin tänkt att Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”? Det säger ju automatiskt att Gud är manlig. Genom att ge Gud en manlig benämning så ger man mannen en omedveten högre makt än kvinnan och det tycker jag är fel eftersom Gud är Evig och varken […]

Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan?

Fråga: Salam! Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan har det uppstått en massa frågor i min hjärna. Detta är inte någon kritik, utan syftet är att jag och även andra kan stärka sin Imaan(tro) genom att få svar på dem frågor som får oss att gå vilse. 1. Ofta känns det […]

Varför ska man tro på gud och hur kan du va så säker på att han finns?

Fråga: Hej! Jag är född och uppvuxen som en muslim. Men nu när jag har börjat tänka efter, så är det jättemycket som verkar helt overkligt. Jag är inte en ateist. Men vill helst va helt övertygad. Så min fråga är varför ska man tro på gud och hur kan du va så säker på […]

Är fri vilja verkligen möjlig om det finns ett allsmäktigt allvetande väsen som skapat oss?

Fråga: Jag har funderat lite över teodiceproblemet. Det vanliga svaret man får är att Gud skapade människan med fri vilja. Men även om det ser ut som att vi kan välja mellan massa olika alternativ så är det väl ändå så att Gud som har skapat oss vet exakt vilka val vi kommer att göra […]