Varför kommer de falska gudarna att slängas i elden?

Fråga:
I surah al-Anbiya’, vers 98, sägs det följande angående de gudar som polyteisterna dyrkade:
”[En röst skall säga:] Ni och allt det ni tillbad i Guds ställe skall bli bränsle för helvetets [eld]; dit drivs ni nu [som boskapen] till vattningsstället.” (Den heliga Koranen 21:98)

Baserat på denna vers kommer de falska gudarna att brinna i helvetets eld, medan förknippandet av vissa falska gudar görs på levande ting (Exempelvis de djur som de ignoranta samhällena dyrkade). Vad har de gjort för synd för att brinna i elden?

Svar:
Som den vördnadsvärda shiitiska korantolkaren (mofasserin) Marhum Tabarsi har sagt i sin berömda Tafsir Majmaul Bayan, är denna vers riktad till polyteisternas land. Och alla verser ur surah al-Anbiya’ uppenbarades i Mecka. Meckabornas falska gudar skapades av trä, metall och sten. De gudar som är bränsle för Helvetet, är dessa gudar etc., vilka vid tidpunkten för Koranens uppenbarelse, brukade dyrkas av människor. De levande varelser vilka vissa dyrkade som gudar, inkluderas inte i denna vers. Det är också intressant att de idoldyrkare som levde på den Arabiska halvön under dessa dagar inte dyrkade levande varelser.

Den punkt som är värdig att nämna i denna kontext är att Allah(SWT) kommer att bränna dessa falska gudar i helvetet och de kommer således att bli bränsle för elden. Detta för att polyteisterna skall veta att de falska gudar de dyrkade, och som var heliga i deras ögon, i slutändan blev orsaken till att de själva hamnade i elden och således blev orsaken till deras olycka och lidande. Sedan kommer de att förstå att dessa falska gudar, som de så dåraktigt ansåg vara mäktiga, inte ens har makten att försvara sig själva.