Tag Archives: synder

Vad är ”mindre” och ”större synder”?

Fråga: Hur kan man skilja mellan ”mindre” och ”större synder”? Svar: I själva verket är källan för att kunna bedöma större och mindre synder verserna från den heliga Koranen där följande står: ”Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar (…)” (Den heliga Koranen 4:31) Låt oss nu granska […]

Att ställa frågor öppet om begångna synder

Fråga: Är det tillåtet att ställa öppna frågor om en synd man begått på ett öppet forum som andra kan ta del av? Svar: I Guds Namn Salam Det är en klar och tydlig regel inom Islam att göra haram offentligt är värre än i hemlighet. Det bör inte missuppfattas, båda är fortfarande haram och […]