Author Archives: hfr67

Islams syn på personer med funktionsnedsättning

Fråga:hej! hur ser Islam på funktionsnedsättning? om man får veta att sitt barn har en funktionsnedsättning görs det något speciellt då? Svar:Handikapp som funktionshinder kan undersökas från olika vinklar. Oavsett orsak till funktionshindret, är det som är mest inflytelserikt i livet uppmärksamhet på deras förmågor. Samt att de försöker uppnå livets uppnåeliga mål och andra […]

Pubertet(bulugh) tjejer

Enligt majoriteten av shia lärda når kvinnor bulugh genom att ha slutfört nio år av månkalendern (cirka åtta år, åtta månader och 21 dagar av sol kalendern). Till skillnad för killar behöver tjejer inte få fysiska tecken för att uppnå bulugh Fysiska förändringar hos tonårsflickor och ungdomar Menstruation Förutom den övergripande utvidgningen av kroppsorgan, viktökning, […]

Ghosl

Det finns vissa materiella saker såsom avföring, vissa djur och blod som gör att kroppen blir oren. Dock finns det även icke materiella saker som gör kroppen oren. Det finns två olika sorters orenhet: Stora och mindre. Stora: händelser av janabah, haydh, nifas, stor istihadha, beröring av en död kropp och döden själv. Större händelser […]

Istibra’ (renhet efter urinering)

Ordet ”istibra’” härstammar från den arabiska ordet  ”bara’a” som betyder att undvika och avvisa. Inom fiqh är istibra’ en rekommenderad handling, som män utför efter urinering eller spermautlösning, så att urinröret rengörs från rester av najis (orena) ämnen. Om en vätska som tvekas på att vara najis släpps ur urinröret efter istibra, anses den vara […]

Ghosl Janabah

Det finns vissa materiella saker såsom avföring, vissa djur och blod som gör att kroppen blir oren. Dock finns det även icke materiella saker som gör kroppen oren. Det finns två olika sorters orenhet: Stora och mindre. Stora: händelser av janabah, haydh, nifas, stor istihadha, beröring av en död kropp och döden själv. Större händelser […]

Istikhara

Hej! Vad säger Shia islam om istikhara inför äktenskap? är detta mostahab eller makrooh? Om det skulle vara mostahab hur skulle en sådan istikhara gå tillväga på ett rätt sätt? Finns det några vilkor eller principer för att två skall göra istikhara inför ett äktenskapsbeslut?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Islam bygger på förnuft och värdesätter människans förnuft och intellekt som den inre vägvisande välsignelse och urskiljande ljuskastande verktyg som Gud har skänkt människan för att […]

Bönekläder

Hej hur ska man klä sig som en tjej som ska be bönen? Alltså vad säger min marja Wahid Khorasani?   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A). Kvinnans klädsel som gäller vid […]

Sexleksaker

Salam! Vad säger sayed Fadlallah samt sayed Sistani angående samlag med sin fru med sexleksaker? Finns det alltså några sexleksaker som är halal, vissa haram eller är alla haram?   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alyakum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl […]