Vad är brudgåva (mahr) och kan det användas som betalning för kvinnan?

Brudgåva eller mahr är, precis som namnet indikerar, en gåva från mannen till kvinnan (då mannen har försörjningsansvar inom Islam). Koranen beskriver brudgåvan som något som ska ges lätt och villigt, alltså som en kärleksfull gest. I första hand är det kvinnan som bestämmer omfattningen och arten av gåvan (alltifrån att mannen ska lära sig en surah från Koranen till en summa pengar) men det blivande paret kan även komma överens om det. Kvinnan kan även välja att bortse från gåvan. Mahr förekommer både vid tidsbegränsat liksom permanent äktenskap. Mahr ska inte ses som och kan inte användas som betalning för kvinnan, oavsett typ av äktenskap.