Category Archives: Äktenskap

Äta i de felfrias(A) namn

Det finns flera praktiska sätt att öka kärleken i sitt hem, dels i relationen mellan paren och dels mellan alla familjemedlemmar. Ett av dessa sätten är att försöka minnas Profeten(S) och hans hushåll(A), Ahl al-Bait(A), under dagen. De felfria(A) är våra förebilder och kärleken till dem ger värme och kärlek till hemmet. Därav måste vårt […]

Nyckeln till ett lyckligt äktenskap

Det förekommer olika faktorer som påverkar lyckan inom ett äktenskap, men viktigast av allt är de moraliska och psykiska faktorerna. De flesta som har misslyckats i sitt äktenskap beskriver den grundläggande orsaken som de moraliska skiljaktigheterna. Naturligtvis ska man inför valet av sitt äktenskap ha rätta kriterier och vara mycket observant för att till att […]

Ett exemplariskt par

I dagens samhälle har vissa ärvt islam men missuppfattat den, p.g.a. kulturens och traditionernas inverkan. En sådan missuppfattning gäller hemgift. Även de mest perfekta av par hade inte ett stort och pampigt bröllop likt dagens. ”Slösarna är satans syskon” (Koranen, 17:27) Ofta spenderas mycket tid och pengar på förberedelser inför det stundande bröllopet och mat serveras i […]

Äktenskap inom Islam – Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet Islam har man betonat vikten av kyskhet hos båda könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv, kommer närmare Gud och kommer en bra bit in på vägen mot perfektion (islah ul-Nafs). I boken ”Hijab, The Islamic Viel” som är skriven av Nahjul Balagha Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande […]

Äktenskap inom Islam – Del 2

Kvinnans hemgift Inom islam förekommer principen om en så kallad hemgift, vilken inom det arabiska språket benämns som mahr. Hemgiften är en gåva till bruden från brudgummen. Historiskt sett har tyvärr människor fördärvat denna sed och islamiska ritual och förvandlat den till en traditionell företeelse. Denna traditionella hemgift som en stor del av dagens muslimer följer förkastas av islam, detta för att traditioner och kulturer […]

Äktenskap inom Islam – Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela  äktenskapsprocessen är högt respekterad och välsignad inom islam, återberättelser av Profeten Mohammad(S) och Koraniska verser betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas. I Koranen står det: “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland […]