Äta i de felfrias(A) namn

Det finns flera praktiska sätt att öka kärleken i sitt hem, dels i relationen mellan paren och dels mellan alla familjemedlemmar. Ett av dessa sätten är att försöka minnas Profeten(S) och hans hushåll(A), Ahl al-Bait(A), under dagen. De felfria(A) är våra förebilder och kärleken till dem ger värme och kärlek till hemmet. Därav måste vårt äktenskapsliv bygga på deras levnadssätt för att vi ska kunna åstadkomma närhet till Gud och uppnå ett lyckat äktenskap.

Ett av de gemensamma tillfällena där oftast hela familjen samlas är runt matbordet, och därför kan det vara ett bra tillfälle att minnas våra förebilder. Gud har skänkt oss välsignelsen att få äta mat och har i  250 verser i den heliga Koranen talat om denna välsignelse. Dessutom förekommer det flertalet återberättelser och skildringar om födan och dess effekter på människans utveckling. Detta eftersom det förekommer ett direkt samband mellan det vi får i oss, och vårt andliga och själsliga tillstånd. Det har därför många gånger talats om vikten av halal (tillåten) mat, dels i fråga om vilka pengar födan är köpt med och dels i fråga om vad den är gjord av. Detta då den mat vi äter och erbjuder vår familj att äta, påverkar formandet av våra egenskaper och personligheter. icke halal mat får så småningom hjärtat att bli oemottagligt och därför vilseleds från Guds väg. Man tappar andligheten vilket gör att man har svårare att tillbe sin Herre och närma sig Honom.  Således påverkar maten vår fysiska utveckling och uppväxt men också vårt andliga och själsliga tillstånd. Därmed kan detta vara ett bra tillfälle att inte endast få fysisk energi utan även andlig styrka och glöd.

Många av våra lärda och stora personligheter har därför valt att laga varje av sina dagliga rätter i de felfrias(A) namn. Varje dag finns åkallelser specifika för en eller flera imamer och därmed lagas även dagens rätt i samma felfrias(A) namn. Som ett exempel kan man säga att fredagar är enligt våra åkallelser Imam Mahdis(AJ) dag och därför lagas den dagens mat i hans namn. På så sätt bjuds familjen dagligen till de felfrias(A) matbord och kallas till bjudning. Kärleken till dem ökar kärleken mellan paret och familjen, lyser vägen för dem och närmar dem sin Herre.

Bilden som presenteras nedan visar tydligt ett schema på veckodagarna och de felfria(A). Ett tips till alla är att rama in den och placera den i köket!

felfrias-namn