Huvudbonad i Koranen

Fråga:

 

Hej. undrade om det står i Koranen att det är fard för kvinnor att bära huvudbonad eller om det är upp till ens egna åsyn och tolkning att själv bestämma.
Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

 

Salam

 

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

 

Gud säger i den heliga Koranen:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

 

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (33:59)

 

Som det delvis framgår av versens översättning också, befaller Gud den heliga Profeten(S) att säga till de troende kvinnorna att svepa in sig MER med refererande till det plagg som de redan använde. Detta plagg s.k. ”jilbab” var en slags vidd täckande långslöja som täckte från huvudet och till nederdelen av kroppen, likt det som används idag i en del muslimska kvinnor. Framdelen av denna klädsel var dock öppen och täckte inte halsen och barmen. I den heliga versen befaller Gud alltså att med utgångspunkt från detta plagg, vilket anger att man ska behålla den, komplettera det genom att dra åt plagget och omsvepa sig.

Utifrån detta och med tanke på att jilbab redan täckte huvudet, tillsammans med den tillkommande kompletteringen som Gud befaller till, visar detta vad denna del av kvinnans yttre hijab i form av slöja/ huvudbonad ska innefatta.

InshaAllah är detta svar på din fråga.

 

Nämnvärt är att hijab är ett bredare koncept än endast kvinnans huvudbonad/slöja/sjal vilka ingår som en del av hijab i dess mer specifika yttring för kvinnan. Hijab i sig innefattar dock flera andra moment, yttre och inre, varav en del är gemensamma för både män och kvinnor medan en del andra gäller mer specifikt för den ena eller andra av dem. Mer om detta kan du läsa bl.a. i följande artikel: https://islamportalen.se/?p=3999 Fler artiklar inom samma ämne som kan vara utav intresse hittar du här: https://islamportalen.se/?cat=120

 

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och hans renade hushåll Ahl al-Bait(A) i handling och ord och förbereda oss för den väntade Imamens(AJ) snara och efterlängtade ankomst inshaAllah!

 

Inkludera världens människor i dina böner
Den Väntades Vänner