Category Archives: Familjeliv

Förberedelser inför befruktningsdagen

Det är av stor vikt att paret som planerar att ha barn förbereder sig andligt och planerar väl inför den dagen. Det rekommenderas därför ett 40-dagars andligt program för paret innan befruktningsdagen. Paret skall vara medvetet om att uppföljandet av instruktionerna för dessa 40-dagar kan vara krävande, men är av stort värdech stor påverkan. Det […]

Vikten av att välja ett passande namn

Namngivning är en rekommenderad handling när ett barn föds. Namn påverkar barnets identitetsutveckling och personlighet och därför är det av stor vikt. Föräldrarna har som skyldighet att namnge sitt barn till ett passande och fint namn. Profeten(S) blev tillfrågad av en man: ”O Guds budbärare, vad är min plikt och skyldighet mot mitt barn?” Profeten(S) […]

Islamisk amning och dess andliga effekter

Det finns ett stort samband mellan barnets uppfostran och hur amningen har gått till. Islam rekommenderar starkt att erbjuda spädbarnet modersmjölk som kommer visa sina fördelar livet ut. Nedan nämns några andliga effekter av vikten för en islamisk amning: Moderns mat ska ha anskaffats på en ren och tillåten (halal) väg: Det modern äter förs […]

Instruktioner för den intima relationen inför befruktning

Nedan följer instruktioner för natten då paret planerar en intim relation i syfte att få till en graviditet. Dessa instruktioner har stor och positiv påverkan på fostret som skall bildas. Det rekommenderas därför att paret ska göra sitt bästa med att fullfölja dessa instruktioner i den mån de kan. 1. Den sexuella relationen ska ske […]

Skilsmässa utifrån hadither (återberättelser) 

Profeten(S) har i återberättelser sagt att det inte finns något tillåtet som Gud älskar mer än äktenskap och inget tillåtet som Han avskyr mer än skilsmässa (Mustadrak al-Wasa’il, vol. 15, p. 280) Gud tillåter skilsmässa som en sista utväg efter att paret gjort allt för att undvika skilsmässa och det tillåts endast under särskilda omständigheter. […]

Tillit till Gud inför äktenskap

Vad gör du inför det stundande valet vid giftermål? Försöker du läsa böcker, söka på Internet, leta på bloggar, fråga närstående och vänner osv. för att få en uppfattning om personen och ta reda på allmänna kunskaper om äktenskap och hur det är att vara gift? Eller söker du kanske upp en psykolog, kurator eller […]

Olika aspekter av uppfostran

Många föräldrar strävar efter att uppfostra sina barn på bästa sätt, men de finner det svårt att veta exakt hur de ska gå tillväga för att det skall resultera i en omfattande och värdefull uppfostran. Det finns väldigt många aspekter som uppfostran bör täcka in, och nedan följer några av dessa. Vägledning Ett barn bör […]