Category Archives: Familjeliv

Äktenskap inom Islam – Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela  äktenskapsprocessen är högt respekterad och välsignad inom islam, återberättelser av Profeten Mohammad(S) och Koraniska verser betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas. I Koranen står det: “Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland […]

Kvinnans essentiella roll inom islam

Ett av de viktigaste sakerna som islam betonat är kvinnans roll i samhället. Islam ser inte på kvinnan som en hemmafru, utan som den viktigaste institutionen i hemmet och samhället, ifall hon lever upp till sin roll som islam poängterat. Profeten(S) satsade mycket på att kvinnan skulle utbildas. De kvinnliga studiecirklarna var därför bland de […]

Hur kan man uppnå ett perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor. Allah(SWT) säger i den heliga Koranen: [30:21] ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av […]