Category Archives: Familjeliv

Gravidas själsliga och fysiska kost – del 1

Under graviditeten börjar många fundera mer på sin hälsa och särskilt på kosten. Dock glömmer man många gånger att själens hälsa påverkar barnet minst lika mycket som kroppens hälsa. Du som är gravid behöver vara noggrannare. Nu ska du bry dig om två personers hälsa. ”Vi har skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne […]

Näring och Hygien

En av moderns viktiga plikter är att ge föda till sitt barn. Många faktorer såsom hälsa, intelligens o.s.v.  kan grunda sig i denna kost. Barns kost skiljer sig ifrån vuxna. Det finns olika rekommendationer för barn i olika stadier i livet och det är därför av stor vikt att en moder har detta i åtanke när hon väljer […]

”Hur kan jag någonsin glömma en sådan godhet och kärlek?!”

”Döden är oundviklig. Alla skall dö. Jag gråter inte för att min fru dog. Mina tårar rinner för godheten, hjälpsamheten och kärleken min fru hade. Jag har haft ett liv fyllt med upp- och nedgångar. I den heliga staden Najaf, mötte vi många svårigheter och jag var inte insatt i behoven och administrationen av våra […]

”En vacker fru beskrivs som en diamant, men en god [from] fru är en skatt i sig…”

Det berättas att Seyyed Abbas al-Mousawis(RA) fru var en mycket speciell person. Förutom att hon själv var mycket engagerad i islamiska studier och delaktig i arbetet hennes man utförde, så hade hon en varm, uppfostrande roll som mor och ville uppfostra sina barn med ödmjukhet och tillit till Allah(SWT). En gång vaknade hennes son tidigt […]

Ett exemplariskt par

I dagens samhälle har vissa ärvt islam men missuppfattat den, p.g.a. kulturens och traditionernas inverkan. En sådan missuppfattning gäller hemgift. Även de mest perfekta av par hade inte ett stort och pampigt bröllop likt dagens. ”Slösarna är satans syskon” (Koranen, 17:27) Ofta spenderas mycket tid och pengar på förberedelser inför det stundande bröllopet och mat serveras i […]

Får två främmande, en man och en kvinna titta på varandra när de pratar?

Fråga: Får en främmande man och en främmande kvinna titta på varandra medan de pratar? Kan ni redogöra för bevis för sjalen utifrån den heliga Koranen. Kort svar: Inom fiqh får individer av motsatt könen se på varandra när de pratar vid exempelvis arbete eller studier så länge de inte känner begär eller lust, för […]

Vad menas att era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker?

Versen säger: [2:223] نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ”Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och […]

Äktenskap inom Islam – Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet Islam har man betonat vikten av kyskhet hos båda könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv, kommer närmare Gud och kommer en bra bit in på vägen mot perfektion (islah ul-Nafs). I boken ”Hijab, The Islamic Viel” som är skriven av Nahjul Balagha Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande […]

Äktenskap inom Islam – Del 2

Kvinnans hemgift Inom islam förekommer principen om en så kallad hemgift, vilken inom det arabiska språket benämns som mahr. Hemgiften är en gåva till bruden från brudgummen. Historiskt sett har tyvärr människor fördärvat denna sed och islamiska ritual och förvandlat den till en traditionell företeelse. Denna traditionella hemgift som en stor del av dagens muslimer följer förkastas av islam, detta för att traditioner och kulturer […]