Tag Archives: Kyskhet

Äktenskap inom Islam – Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet Islam har man betonat vikten av kyskhet hos båda könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv, kommer närmare Gud och kommer en bra bit in på vägen mot perfektion (islah ul-Nafs). I boken ”Hijab, The Islamic Viel” som är skriven av Nahjul Balagha Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande […]