Äktenskap inom Islam – Del 3

Kvinnans och mannens kyskhet

Islam har man betonat vikten av kyskhet hos båda könen, så att båda uppnår renhet i sitt liv, kommer närmare Gud och kommer en bra bit in på vägen mot perfektion (islah ul-Nafs).
I boken ”Hijab, The Islamic Viel” som är skriven av Nahjul Balagha Foundation noterar man en återberättelse (hadith) gällande denna sak. Hadithen är återberättad av Imam Ja’far al-Sadiq(A) och lyder enligt följande:

En ung man från Ansar (Ansar är de som tog emot muslimerna som emigrerade från Mecka till Medina) mötte en kvinna i Medina. Vid den tiden brukade kvinnor bära slöja, så han tittade på henne medan hon passerade honom. När hon passerade förbi fortsatte han att titta efter henne tills han gick in i en gränd. Han fortsatte att titta samtidigt som han passerade  gränden tills ett föremål som stack ut från en vägg rev upp hans ansikte och kvinnan försvann utom synhåll. Då, helt plötsligt såg han att blod forsade ner på hans kläder och hans bröst. Han sade: “Jag måste gå och informera Guds Budbärare (Profeten Mohammad(S)) om händelsen.” När Guds budbärare såg honom frågade han honom vad som hade hänt. Efter att ha berättat allt för Guds budbärare kom ängeln Gabriel ner med denna vers: ” SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. ” (Koranen, 24:30)
(Wasa’il Al-Shi’ah, vol. 9, sid. 63)

Här ser man klart och tydligt hur Allah(SWT) uppmanar de troende männen till kyskhet och om man läser nästa vers så står det:

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken…” (Koranen, 24:31)

Här ser man en annan sak, nämligen att Allah(SWT) uppmanar männen till kyskhet före kvinnorna.