Ett exemplariskt par

I dagens samhälle har vissa ärvt islam men missuppfattat den, p.g.a. kulturens och traditionernas inverkan. En sådan missuppfattning gäller hemgift. Även de mest perfekta av par hade inte ett stort och pampigt bröllop likt dagens.

Slösarna är satans syskon” (Koranen, 17:27)

Ofta spenderas mycket tid och pengar på förberedelser inför det stundande bröllopet och mat serveras i överflöd medan miljoner människor svälter. I en del fall är det vanligt med mixade samlingar och inte ovanligt med musik och dans.

Istället för att göra natten en välsignad natt för brudparet blir den till en förbannelse, där många av religionens principer förbises. En del kanske rättfärdigar sitt beteende genom svepskälet ”en gång är ingen gång”. Andra kanske fruktar vad andra skall tycka eller tänka, etc. I grund och botten skapas en olämplig atmosfär vilken inbjuder unga vuxna och kommande generationer att betrakta detta som ok.

Hurdant var Fatima Zahras(A) och Imam Alis(A) bröllop? I boken Fatimah Zahras liv av Allamah Baqir Shariif Qarashi står det:

Fatima Zahras(A) hemgift var mycket enkel. Profeten(S) hade ålagt att det skulle vara enkelt så att Fatima Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av hög hemgift.

Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?”

Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst”

Profeten(S) sade till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”(Kifayat at-Talib, sid.166, Bihar al-Anwar, vol. 43 sid. 120)

Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för 440 dirham, kom tillbaka med pengarna och lade fram pengarna inför Profeten(S). ( Kanzol Ummal, vol.7 sid.14 )

På den tiden räknades detta som lite pengar att ge i hemgift, inte ens den fattige mannen gav så lite pengar till sin framtida fru.