Gravidas själsliga och fysiska kost – del 1

Under graviditeten börjar många fundera mer på sin hälsa och särskilt på kosten. Dock glömmer man många gånger att själens hälsa påverkar barnet minst lika mycket som kroppens hälsa. Du som är gravid behöver vara noggrannare. Nu ska du bry dig om två personers hälsa.

Vi har skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar.” (Koranen, 23:12-13)

Det rekommenderas därför inom Islam att ha en speciell kost och utföra speciell dyrkan för varje period av graviditeten beroende på fosterutvecklingen. I kommande serie av inlägg om ”Gravidas själsliga och fysiska kost” ska vi gå igenom varje månads själsliga och fysiska kost.

Första månaden:

Den första månaden av fosterutveckling kallas för hjärtats månad. Detta eftersom hjärtat börjar sina första slag vid slutet av denna period. Under den tiden rekommenderas därför följande:

  • Be sina dagliga böner i tid och innan bönen lägga handen på magen och recitera både azan (böneutrop) och iqama (böneupprättning).
  • Varje dag recitera surah (koran-kapitel) Al-Qadr (bestämmelsens natt) över två dadlar och äta dem under morgonen på fastande mage.
  • Under morgonen äta lite sött äpple.
  • Under torsdagar och fredagar recitera surah Ya Sin och As-Saffat (i sluten ordning) och blåsa på magen.
  • Under fredag morgon, innan frukost, få i sig granatäpple och innan soluppgången få i sig lite av Karbalas jord.