Gravidas själsliga och fysiska kost – del 2

När man har kommit in i andra månaden av graviditeten så har fosterutvecklingen nått en ny fas. Man kallar den andra månaden för ”ansiktets månad”. I början av denna månad börjar fostrets olika kroppsdelar sakta få en form. Ansiktet blir med tiden tydligare och det bildas hålor för ögonen, näsan, munnen och öronen.

Det är väldigt viktigt att modern ska vara ännu noggrannare med sin hälsa och sitt själsliga tillstånd. Det rekommenderas därför att modern framöver alltid ska vara i ett tillstånd av rituell renhet (wotho’). Hon ska sträva efter att avstå från stora som små synder, hålla sig lugn och inte bli arg, samt vara noga med att äta tillåten (halal) mat.

Observera att man med halal mat syftar dels på själva maten, men dels på de pengar som maten har köpts med. I alla situationer i livet bör vi vara noggranna med denna fråga, men just att vara gravid kan vara en bra start för oss att vara ännu noggrannare och petigare än förr med varje detalj. Det som är viktigt i detta läge är att modern ska tänka på att fosterutvecklingen sker genom den mat hon får i sig. Därmed påverkar matens tillstånd, om den är halal eller haram (otillåten), varenda cell hos fostret.

Andra månaden:

Följande handlingar rekommenderas för den andra månaden av graviditeten:

  • Be sina dagliga böner i tid och innan bönen lägga handen på magen och recitera både azan (böneutrop) och iqamah (böneupprättning) som man gjorde under första månaden.
  • Varje dag recitera surah (Koran-kapitel) Al-Ikhlas (Obesudlad ren tro) över två jujubär och äta dem under morgonen på fastande mage.
  • Lägga handen på magen och recitera vad som kallas för den långa versionen av salawat:

اللهم صلّی علی‌ محمد وال محمد وعجل فرجهم و اهلک عدوهم و العن اعدائهم من الجنّ و الانس من الاولین و الآخرین

”O Allah, skicka Dina välsignelser över Mohammad och hans hushåll och påskynda hans(AJ) återkomst, ta deras fienders liv, fördöm och förbanna deras fiender från jinnen och människan från den första till den sista.”

  • Under torsdagar och fredagar recitera surah Al-Mulk (Herravälde).
  • Under torsdagar skicka 140 gånger salawat och under fredagar skicka 100 gånger salawat. Observera att man ska inkludera bön om påskyndande av Imamens(AJ) återkomst i sin salawat.
  • Varje vecka äta kött, en liten mängd mjölk och söta äpplen.