Barnets tre stadier – Del 1

Ett barns mentala tillväxt genomgår olika faser i livet och dessa är indelade i tre stadier,  från födelsen fram till 21-22 års åldern. Nedan följer en kort beskrivning av dessa olika stadier.

Första stadiet
Detta stadiet innefattar barn upp till 7-års åldern. De äldre filosofernas åsikt var att det mänskliga intellektet är helt blankt till en början och att hjärnan sedan successivt börjar använda förmågor så som syn, hörsel o.s.v. Denna teori är accepterad än idag. Dessutom har tester och experiment lett till att psykologer av modern tid har kommit fram till att ett barn upp till 7-8 års ålder har ett intellekt som inte är starkt nog för att begripa kunskaper i böcker.

Andra stadiet
Detta stadiet börjar från 8-fram till 14-15 års åldern. Under denna period är barnets hjärna vaksamt och begriper väldigt enkla logiska resonemang och abstrakta teorier. Detta stadiet är då barnets intresse för lärande är vid dess topp. Förmågan för lärande är aldrig lika fenomenal som i denna period. Detta eftersom nyfikenheten för att lära sig om det okända generellt sätt inte är tyglat av något ansvar i detta stadiet.

Tredje stadiet
Detta stadiet är efter 14-15 års åldern. Den mänskliga hjärnan blir stark och nya perspektiv öppnas upp inför ungdomen. Sex, äktenskap, familjeliv och dess komplexa problem tar plats i ens liv. Gårdagens barn blir dagens ungdomar. Den unga personen inser att denne snart måste ta hand om sig själv och att varje dag som passerar leder denne närmare ansvaret av att ha en familj och allt som det medför. Dessa tankar och insikter förbereder ungdomen inför den potentiella verkligheten av att denne själv måste intjäna sitt uppehälle i framtiden och försöker även att göra det redan i denna fas.

Det finns ett flertal hadither (återberättelser) där våra gudomliga Filosofer förklarade dessa livsaspekter som moderna psykologer har upptäckt efter hundratals experiment.

Imam Sadiq(A) sade:
Låt ert barn leka upp till 7-års åldern (första stadiet) och håll honom nära dig (för upprättande av kunskap) de sju nästkommande åren (andra stadiet). Sedan om barnet lyckas, lysande, annars är det inget gott i honom.”

Den Heliga Profeten (S) sade:
Barnet är en mästare under sju år (första stadiet), en slav under sju år (andra stadiet) och en vesir (minister i muslimska länder) under sju år (tredje stadiet). Om han bygger upp en bra karaktär inom 21 år, lysande, annars lämna honom ifred (om du besörjt honom i 21 år) eftersom du har fullgjort ditt ansvar inför Allah.”

Det första steget är en bekymmerslös period som då har kallats för mästerskap. Andra stadiet innebär att ta order från lärare och föräldrar och därför har det kallats för slaveri. I det tredje stadiet förväntas barnet hjälpa sin förälder att intjäna sitt livsuppehälle och därav namnet vesir. För varje en av dessa perioder har  shar’iah (stommen av Islamiska lagar) gett riktlinjer. Dessa kan man läsa om i resterande delen av serien, barnets tre stadier.