Barnets tre stadier – Del 2

I föregående del av denna serie beskrivs barnets tre stadier väldigt ytligt. I denna del finns en redogörelse för hur barnet i första stadiet (upp till 7 år) ska uppfostras.

Det har redan förklarats att ett barn i detta stadiet inte bör belastas med böcker. Dock innebär inte det att barnets förmågor eller egenskaper förblir hämmade eller att barnet inte utvecklas. Utan tvärtom, omgivningens stämning påverkar barnets intellekt kontinuerligt, fastän barnet själv inte är medvetet om denna process. Därmed är det viktigt att man i första hand prioriterar uppfostran och karaktärsuppbyggnad hos barnet.

Bästa sättet att bidra till ett gott uppförande hos barn, är att själv vara ett föredöme i gott beteende. På detta sätt kommer de att lära sig etikett, gott uppförande och ha en nobel karaktär. Den heliga Profeten(S) sade:
Respektera dina barn och lär dem gott uppförande, Allah kommer att förlåta [dina synder].”

Det är även betonat att barn bör hålla till i goda miljöer. Den heliga Profeten(S) sade:
O Ali, det är bland barnets rätt över fadern, att lära honom gott uppförande och bibehålla honom i ett bra samhälle.

Det är även önskvärt att stegvis ge dem religiös utbildning, eftersom erhållna intryck från barndomen sitter fast och är väldigt svåra att sudda bort, och om respekt och kärlek för religionen skapas i barnets hjärta i barndomen, kommer barnet alltid att förbli fäst vid religionen. Ett praktiskt sätt att göra det på beskrivs i följande hadith (återberättelse):

’Abdullah ibn Fadl återberättar från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A):
När barnet når tre års ålder, lär honom då att recitera ”la ilaha illa Allah” sju gånger. Låt honom sedan vara tills han blir tre år sju månader och 20 dagar gammal. Lär honom sedan att säga ”Mohammad Rasol Allah” och låt honom sedan vara tills han uppnår fyra års ålder. Lär honom då att säga  ”salla Allaho ‘ala Mohammad wa ale Mohammad” sju gånger. Låt honom sedan vara tills han når fem års ålder, fråga honom sedan vilken som är hans högra hand och vilken som är hans vänstra hand. När han vet detta, få honom då att stå mot qibla (Muslimernas böneriktning – riktandes mot Ka’ba) och säg åt honom att göra sajdah (ett av bönens moment då pannan sätts på marken). Detta ska pågå fram tills han är sex år gammal. Sedan bör det sägas åt honom att be och lära sig rokoo’ (knäböjning, ett av bönens moment) och sajdah. När han når sju års ålder, bör han ombes att tvätta hans ansikte och händer för att sedan be. Detta fortsätter han med tills han når nio års ålder, då han bör lära sig att utföra ordentlig wotho’ (tvagning), samt noggrann salat (bön). När han har lär sig ordentlig wotho’ och salat, kommer Allah förlåta hans föräldrars synder.”

Varje mening av denna värdefulla hadith förtjänar att observeras. Se hur barnet successivt lär sig sina plikter inom shari’ah (stommen av islamiska lagar) utan att en börda sätts på barnet. Självklart kan barnet lära sig wotho’ och salat inom en kort period, på 3-4 dagar, men en sådan intensiv inlärning kommer inte att ha samma fördelar som den gradvisa och tidiga övningen, som rekommenderas i hadithen.