Betydelsen av Sexuella Relationer

Samlag och sexuella relationer med en halal partner är något som kommer naturligt för människan och är samtidigt Profetens(S) traditioner i form av ord och handling och hans Ahl al-Bait(A). Man räknar det till det mest tillfredsställande i livet. En grupp av följe till Imam Ja’far al-Sadiq(A) återberättar:
Imamen frågade: ”Vad är det mest tillfredsställande i livet? Vi svarade: ”Det finns många tillfredsställande saker.” Imam sade vidare: ”Den mest tillfredsställande saken är att älska med sin partner.”

Det finns även återberättat av vår Imam Ja’far al-Sadiq(A):
”Sannerligen tar himlens invånare inte mer himmelsk glädje utav något annat än nikah (giftermål), varken mat eller dryck har tillfredsställelse i samma grad.”

Och precis som med alla aspekter i livet, så har islam tillhandahållit den nödvändigaste informationen för det sexuella livet mellan en man och en kvinna. Anledningen till detta är mycket enkelt, islam erkänner människans natur och har föreskrivit sexuella relationer för nöjets skull, inte endast för att skapa barn och föra sitt arv vidare. Det sexuella behovet ska inte bli förträngt, det ska bli reglerat för ens välbefinnande i detta livet och i nästa. Om dessa regler får uppmärksamhet och används med intentionen att söka Guds närhet och nöjdhet och för att avhålla sig ifrån det onda, så kommer detta sannerligen vara en av de största fördelarna i livet.

Det finns många återberättelser som betonar hur viktigt det är med sexuella relationer. Det återkopplas både till dyrkan och till sadaqah(allmosa).
Imam Ja’far al-Sadiq(A) har återberättat att Profeten(S) tilltalade en av hans följeslagare på en fredag och frågade:
”Fastar du idag?” (Följeslagaren) svarade: ”Nej.” Profeten(S) frågade vidare: ”Har du gett sadaqah idag?” (Följesslagaren) svarade: ”Nej.” Profeten sade till honom: ”Gå till din fru och räkna detta som din sadaqah till henne.”

I en annan återberättelse kan vi läsa att Profeten Mohammad(S) sade till någon:
”Fastar du idag?” Han sade: ”Nej.” Profeten(S) frågade: ”Har du gått och besökt en sjuk person?” Han svarade: ”Nej.” Profeten(S) frågade vidare: ”Har du eskorterat en död person?” Han svarade: ”Nej.” Profeten(S) frågade: ”Har du skänkt mat till en fattig person?” Och än en gång var hans svar nej. Profeten(S) sade till honom: ”Gå till din fru och räkna detta som din sadaqah. (Gå till henne så att du blir belönad för alla dessa handlingar.)

Mohammad ibn Khalad återberättar från Imam Ridha(A):
”Tre saker är från Profetens(S) sunnah och dessa är att använda parfym, att klippa håret och att förpliktiga sig till de äktenskapliga relationerna.”

Att avhålla sig från att ha sexuella relationer med sin partner är endast ett trick från satan och det har många negativa konsekvenser såsom gräl och agg mellan man och hustru.