Äktenskap inom Islam – Del 1

Att gifta sig som ung inom islam anses vara ett välsignat äktenskap, hela  äktenskapsprocessen är högt respekterad och välsignad inom islam, återberättelser av Profeten Mohammad(S) och Koraniska verser betonar detta. Självklart finns det regler och regler är till för att följas.

I Koranen står det:

Till hans tecken hör också att han skapat hustrur åt er bland er själva, så att ni kan bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, här finns sannerligen tecken för människor som tänker efter.” (Koranen, 30:21)

Profeten Mohammad(S) sade: “Två böneenheter (rak’at) som bes av en gift person är bättre än en nattvaka och fasta av en ogift person.” (Wasael al-Shia, vol. 14, sid. 7)

Inom islam är fysisk relation med en främling eller sexuellt umgänge förbjudet, till och med onani är förbjudet. Detta är för att bevara samfundet från fördärv. Flera Koranverser varnar för otukt (sex utanför äktenskap) och dess straff.

Inom islamiska Sharia lagar anses det att om en person blivit tvingad till giftermål så är detta giftermål oacceptabelt och räknas inte som ett giltigt islamiskt äktenskap. Brudens och brudgummens åsikter om äktenskapet är väldigt viktig inom ett islamiskt äktenskap. Därför blir slutsatsen att ett äktenskap som skett genom tvång är ett icke-islamisk äktenskap. Shahid Murteza Mutahhari som är en av islams största filosofer refererar till en berättelse i sin bok ”Kvinnans rättigheter i islam” om en kvinna som kom klagandes till Profeten Mohammad(S) då hennes fader hade lovat bort henne till hennes kusin. Profeten(S) sade att hon inte behöver opponera sig över det och att hon ska samtycka och vara kusinens hustru. Men då sade kvinnan att hon inte tycker om hennes kusin. Profeten(S) sade då: “Om du inte tycker om honom, så är saken avslutad. Du bestämmer helt. Gå och välj en man som du vill gifta dig med”.

Ett annat exempel som Shahid Mutahhari lade fram är hur Profeten(S) alltid frågade om sin dotters åsikt först då någon kom för att fria.

Den Heliga Profeten(S) sade: “Sannerligen ogillar Gud och förbannar den man eller kvinna vars intention för skilsmässa eller äktenskap är blott för att smaka på lusten i det.” Profeten(S) repeterade detta uttalande tre gånger för att betona att den man som skiljer sig från sin fru för ett nytt äktenskap och för att smaka på lusten hos den nya frun, såväl som den kvinna som kräver skilsmässa för samma ändamål och gifter sig med en annan man är involverade i Guds förbannelse.” (Al-Kafi, vol. 6, sid. 54)