Hur kan man uppnå ett perfekt förhållande mellan man och kvinna?

Det är en av de mest intressanta frågor som man kan ställa i vår nutid pga. de ökade siffrorna av skilsmässa. Låt oss analysera denna fråga från en islamisk aspekt, samtidigt beröra en viktig faktor.

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[30:21] ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Det finns flera saker som är intressanta i denna vers men det som vi vill beröra är orden: لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا liteskono ileyha. Som betyder, att man skall finna ro och kärlek hos varandra. Utöver denna ro och fridfullhet skall man även finna nöje med varandra och samtidigt låta hjärtan knytas an till varandra. Det intressanta att rotordet, sokon, betyder att när något är i rörelse och sedan stannar i viloläge, så kallar man det för sokon.

Koranen betonar här indirekt att hemmet skall vara den platsen där man finner fridfullhet och ro med varandra. Efter en lång arbetsdag eller studiedag, söker sig personen till sitt hem för att finna frid och ro. Individen har varit i rörelse under dygnet och vill därför vila, dvs. finna sokon i hemmet. Därför säger man också ”Borta bra men hemma bäst.”

Vad har detta med ett gift par att göra?

Små saker har stora effekter på ett giftermål och ett av de mest essentiella sakerna som man bör värna om som gift par är att skapa denna fridfulla miljön i hemmet. Både mannen och kvinnan är beroende av detta och vill ha lugn och ro i hemmet. Höjdpunkten till lugn och fridfull miljön som man vill ha är, just när man har kommit hem efter att ha varit aktiv under dagen. Ifall denna fridfullhet inte finns skapas en del onödiga konflikter som egentligen kan undgås. Men dessa konflikter leder till att mannen och kvinnan söker sig till en annan fridfull miljö än hemmet och därför försöker man hitta alternativa vägar för att slappna av utanför hemmet. Maken och makan orkar inte med dessa konflikter, konflikter som leder till aggressioner, aggressioner som kan ha förfärliga konsekvenser som drabbar hela äktenskapet.

Dessa konflikter och problem kan lätt undgås ifall man etablerar ett samarbete i hemmet som leder till lugn och fridfull miljö. Genom att man fördelar hushållssysslorna eller arbetet hemma kan detta leda till positiva konsekvenser. Ingen av oss vill komma till ett hem där det är kaos, odiskad disk, obäddad säng, saker som ligger runt och skräpar etc. Sådant skapar orolighet och irritation vare sig man vill tro det eller inte. Människan söker efter perfektion och perfektion finner man vid struktur och renhet. Därför säger man att ”renhet är från tron och smuts är från shaytan.” Låt oss tillsammans se på det perfekta islamiska paret, Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A). De brukade samarbeta i hemmet och hjälpa varandra. När Seyyeda Fatima brukade mala vetet så brukade Imamen städa. Det fanns ett samarbete som etablerade ett kärleksfullt förhållande.

Profeten(S) uppmanar både maken och makan till att ha tålamod med varandra. Giftermål handlar om att ge och ta, om ingen av parterna ger med sig och skapar en slags diplomati så kommer inte livet fortsätta. Profeten(S) säger också att det är mer älskvärt hos Allah(SWT) att ni sitter med er familj än att spendera tiden i moskén i etikaf (när man stannar i moskén under en viss tid – natt som dag – för att fasta och be) tillståndet.

Profeten(S) säger att: ”Ängeln Gabriel testamenterade mig så mycket om kvinnan, [att man skall ta hand om henne] till den grad att jag trodde att man inte fick skiljas från henne, om inte hon hade begått otukt.” Vidare säger Han(S) en man får inte slå en kvinna och får tvärtom ha tålamod med kvinnan ifall hon är dålig. Detsamma uppmanar Han(S) till kvinnan, och ber henne att ha tålamod med mannen om han är dålig. Han(S) uppmanade till kärlek och ömhet, därför sade han: ”När mannen säger till kvinnan, ‘Jag älskar dig’, så försvinner inte dessa ord från hennes hjärta.” Detta samtidigt som Han(S) uppmanar paren till att vara belåtna och nöjda med det de har.

Ifall en man skulle se på en annan kvinna, så uppmanar våra Imamer(A), mannen att, inte gå till den andra kvinnan utan tvärtom ”Vad den främmande kvinnan har, har din hustru.” Därför så bör man söka sig till varandra. Därför så bör man söka sig till varandra, även så vid vrede och aggressioner. En av de saker som kan ske vid konflikter är att envisheten och ilskan tar över. Man vill inte komma nära varandra och ge med sig, trots att detta är de sätt som shaytan förespråkar, att utöva stolthet. Islam säger till dig, kom nära din partner, det räcker med att du rör vid din partner så kan er aggression sjunka och lugnas ner.

Allt detta mina syskon kan undgås genom enkla alternativa vägar. En blomma betyder inte mycket för en man, men för kvinnan är det något värdigt. En man är oftast som en jägare och söker spänning samtidigt lugn och ro i sitt liv. Båda sakerna kan kvinnan ordna. Brudparet både helt enkelt förstå sig mer på varandra utan att ha näsan uppe i skyn. God moral, gott uppförande och ömhet löser det mesta.