Åkallelser för att välsignas med barn

Ibland kan man befinna sig i situationer där ingen annan än Gud kan lösa problemen, till exempel i fallet där ett par inte kan få barn av olika anledningar. Det finns dock några böner som är rekommenderade att utföra när man är i ett sådant tillstånd. Det återberättas från Imam Sadiq(A) att be dessa två verser ur den Heliga Koranen i Sojood:

Där [i helgedomen] bad Sakarias till Gud: ”Herre! Låt mig, som en gåva från Dig, få en [son], sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.” (Koranen, 3:38)

OCH [MINNS] Sakarias, som ropade till sin Herre: ”Herre! Låt mig inte [dö] barnlös! Men [om Du inte skänker mig en arvinge vet jag att] Du är den bäste Arvtagaren!” (Koranen, 21:89)

Det är även rekommenderat att utföra sig av följande dhikr morgon och kväll:

  1. 70 gånger SobhanAllah
  2. 10 gånger AstaghfirAllah rabbi wa atobo ilayh
  3. Sedan ytterligare 9 gånger SobhanAllah
  4. Och en gång AstaghfirAllah rabbi wa atobo ilayh