Vikten av att välja ett passande namn

Namngivning är en rekommenderad handling när ett barn föds. Namn påverkar barnets identitetsutveckling och personlighet och därför är det av stor vikt. Föräldrarna har som skyldighet att namnge sitt barn till ett passande och fint namn.

Profeten(S) blev tillfrågad av en man: ”O Guds budbärare, vad är min plikt och skyldighet mot mitt barn?” Profeten(S) svarade: ”Din skyldighet är att välja ett passande namn till ditt barn samt att stäva efter en god uppfostran.” Profeten(S) har gång på gång visat vikten av en god namngivning på olika sätt och under flera tillfällen. Han uppmuntrade till bra namngivning och brukade säga att välja ett fint namn är föräldrarnas första gåva till barnet. Därför är det av stor vikt att välja det bästa namnet för sitt barn.

Vikten av ett bra namn har även nämnts flera gånger i den Heliga Koranen. I versen nedan ges ett exempel:

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt. (Koranen, 49:11)

I versen ovan läser vi att Gud varnar de troende från att kalla varandra med hånfulla namn och därför är det bra för föräldrar att tänka en extra gång innan de väljer namn för sina barn. Således skyddas barnet ifrån senare problem som kan ha orsak i ett opassande namn.

Namngivning innan födelsen

Det finns återberättelser som rekommenderar att man namnger fostret redan det befinner sig i livmodern. Precis som när Profeten(S) valde namnet Mohsen till Fatimas(A) son under hennes graviditet men fick missfall i den tragiska händelsen där Fatima(A) blev slagen bakom en dörr av fienden. Det visar hur viktigt namngivning är även i de fall en graviditet avbryts och barnet inte hinner födas.

Imam Ali(A) sade: ”Namnge era barn redan innan födseln även om ni inte vet könet än. Om fostret förloras i missfall under graviditet kommer föräldrarna att vara skyldiga barnet på domedagen.”

Helst ska barnet ha fått sitt namn innan födelsen. Senast en vecka efter födelsen ska det vara bestämt. Det finns även en återberättelse från Imam Sadiq(A) som säger: ”Alla våra nyfödda barn ska heta Mohammad de första 7 dygnen därefter kan föräldrarna byta till det önskade namnet om de vill det.”

De bästa namnen

De bästa namnen att välja till sitt barn är Guds namn, profeternas namn speciellt Profeten Mohammads(S) namn och de felfrias namn (Ahl al-Bait). Dessa namn kan väcka intresset hos den som bär namnet att utforma sin personlighet och identifiera sig med dessa personer samtidigt som man kan knyta ett starkare band med dem som sin förebild. Namnet blir även en påminnelse om vilka egenskaper dessa personligheter har haft och kan inge en strävan att efterlikna dem.

Imam Ridha(A) säger: ”Ett hushåll där namnet Mohammad finns, kommer alltid fyllas med välsignelser och välgång.”