Förberedelser inför befruktningsdagen

Det är av stor vikt att paret som planerar att ha barn förbereder sig andligt och planerar väl inför den dagen. Det rekommenderas därför ett 40-dagars andligt program för paret innan befruktningsdagen. Paret skall vara medvetet om att uppföljandet av instruktionerna för dessa 40-dagar kan vara krävande, men är av stort värdech stor påverkan. Det krävs därför en ren och uppriktig avsikt för att lyckas utföra dessa handlingar. Man ska anstränga sig och ständigt försöka behålla sin inre och yttre renhet så att Allah(SWT) öppnar Sina barmhärtiga portar och välsignar paret med ett barn som älskar Profeten(S) och hans hushåll, Ahl al-Bait(A).

Nedan följer instruktioner på hur man ska förbereda sig fram till befruktningsdagen. Observera att instruktioner för handlingar under befruktningsdagen kan hittas i artikeln ”Instruktioner för den intima relationen inför befruktning”. Instruktionerna nedan är angivna steg för steg och i tur och ordning. Paret ska följa samma ordning och kontinuerligt utföra handlingarna för att med Guds vilja uppnå sitt mål.

1. Val av datum: Det är viktigt att befruktningen och födseln sker i välsignade tider och dagar. För att möjliggöra det ska paret titta igenom kalendern och välja en välsignad tid för samlag och befruktning samt addera nio månader av graviditet för att se över eventuell dag för födelse. På så sätt kan de justera valet av befruktningsdag så att även födelsedagen, med Guds vilja, sammanträffar på en välsignad dag.

2. 40-dagar av andligt program: Det är alltså under en period av 40 dagar innan den valda befruktningsdagen som detta program ska utföras. Paret ska förbereda sig själsligt för den betydelsefulla dagen.

– Under dessa 40 dagar ska paret ständigt vara tvagade. Det är avväldigt stor betydelse och betonas mycket.

– Paret ska under perioden undvika samlag i den mån det är möjligt. Det förstärker sexualdriften och lusten under den fyrtionde natten och leder i sin tur till en produktiv befruktning. Mannens spermier kommer under denna period förstärkas och detsamma händer med kvinnas äggceller.

Var och en av paret ska recitera den Heliga Koranen dagligen för att under den bestämda perioden hinna läsa klart denna heliga Bok. Paret ska påbörja Koranrecitationen redan från första dagen av perioden och avsluta den på sista natten av perioden, alltså natten då samlaget ska ske. Mannen ska ha avsikten att recitera den Heliga Koranen i Roghayyehs(A) namn, medan kvinnan ska recitera i Ali Asghars(A) namn. När recitationen av den Heliga Koranen är klar, så ska de skänka belöningen av sina recitationer till respektive Roghayyeh(A) och Ali Asghar(A). En sådan gärning höjer andligheten hos paret och därmed bidrar till förbättrad rannsakning och rengöring av själen och jaget (nafs) vilket0 i sin tur leder till att Guds barmhärtiga porter öppnas för detta par.

– Paret ska bestämma sig för att under denna period recitera ziyarah Ashura varje dag i avsikt att glädja Karbalas martyrers själar och framför allt martyrernas mästare, Imam Hossein(A). Dessutom ska de försöka recitera duaa Tawassul minst en gång per vecka och helst på tisdagskvällarna, De ska avsluta åkallelsen med att rikta sina önskningar till Allah(SWT) och be om ett välsignat, friskt och rättfärdigt (salih) barn. En sådan gärning frambringar Guds barmhärtighet samt gör alla felfria(A) belåtna. Därmed påskyndas öppningen av Guds barmhärtiga portar.

– Under perioden behöver paret noga med att undvika synder eller att närvara på syndfulla platser. De måste även vara noga med sin kost och dryck. De bör inte förtära föda som införskaffats med pengar som härstammar ur icke halal verksamhet. Det sägs att man ska vara så pass noga att man till och med undviker osäker kost och dryck.

– Det är av stort vikt att paret visar tålamod, omhändertagande och medkänsla gentemot varandra. Naturligtvis ska det vara en princip som de följer under alla sina dagar. De ska vara vänliga, ödmjuka och kärleksfulla gentemot varandra. De ska stödja varandra i utförandet av sådana gärningar dagligen. Paret ska inte försumma eller förringa vikten och effekten av åkallelser, utan de måste ständigt förlita sig på Honom och överlämna sitt öde i Hans händer.

– Paret ska i den mån det går, försöka, fasta under denna period. Det rekommenderas att de åtminstone försöker fasta minst tre dagar av de sista tio dagarna och vid möjlighet fasta alla dagar av de sista tiodagarna. Det är av stor vikt att försöka fastan den sista dagen av denna period. Det leder till själslig rengöring samt ett närvarande och lysande hjärta, som medför Guds belåtenhet, och som i sin tur utgör en stor roll för att få en lyckad och välsignad befruktning.

3. Natten på den fyrtionde dagen: Paret ska vara medvetna att denna natt är en helig natt. En natt där en människas sockel kommer att skapas. Den människan kommer från icke-existens (a’adam) till existens. Därav ska paret respektera och fullfölja denna natts ritualer samt inte försumma hågkomst av Guds (dhikr) för en enda sekund under denna heliga natt. Det är den enda natten där de inte får bjuda någon hem till sig eller gå på en bjudning eftersom Allah(SWT) ska välsigna dem med ett barn som åstadkommer all storsinthet och stolthet för föräldrarna. Man måste ha övertygelse i att en gärning som görs för Allah(SWT) kommer att resultera i gudomlig och oändlig sötma.