Sexleksaker

Salam!

Vad säger sayed Fadlallah samt sayed Sistani angående samlag med sin fru med sexleksaker? Finns det alltså några sexleksaker som är halal, vissa haram eller är alla haram?

 

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Wa alyakum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A).

Make och makans njutning av varandra är tillåten men inte via användning av konstgjorda föremål, exempelvis det nämnda i frågan. Detta gäller samtliga konstgjorda föremål utan undantag som alltså är förbjudna att använda.

Må Gud förlåta, vägleda och välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera alla troende i synnerhet de förtryckta i dina böner
Den Väntades Vänner