Bönekläder

Hej hur ska man klä sig som en tjej som ska be bönen? Alltså vad säger min marja Wahid Khorasani?

 

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A).

Kvinnans klädsel som gäller vid salat (bön) skall täcka hela kroppen exklusive ansiktet inklusive håret samt armar och ben ända till handled respektive fotled. Plagget skall alltså vara heltäckande och ogenomskinlig så att kropp och hår inte syns.

Ansikte avser hela det synliga området som tvättas vid wodhu (tvagning) – alltså det område som inryms i handen mellan tumme och lillfingret när handen är vidöppen. För att vara säker är det dock rekommenderat att täcka lite mer av ansiktets bredd och eventuellt även under hakan samt mer än bara till fotleden utan längre ner än den. Detta för att ha visshet om att alla områden som ska täckas ska förbli täckta även vid bönens olika moment och rörelser. Även tjockleken av klädseln måste alltså vara täckande till den grad att kroppen och håret inte är synligt.

Må Gud förlåta, vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera alla i synnerhet de förtryckta i dina böner
Den Väntades Vänner